Budova škola

Budova škola

 

Opravný termín maturitných skúšok 2016

Určenie miesta a termínu opravných maturitných skúšok

 

UTOROK 6.9.2016  – SJL

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava

 

STREDA 7.9.2016 – AJ,NJ,RJ

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava – anglický jazyk B2

Stredná priemyselná škola elektrotechnická K.Adlera 5 Bratislava – anglický jazyk B1 

Súkromné gymnázium Vážska 32, Bratislava – nemecký jazyk B2 

Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava – nemecký jazyk B1 

Súkromné gymnázium Vážska 32, Bratislava – ruský jazyk B2

 

ŠTVRTOK 8.9.2016 – Matematika 

Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – matematika

 

! Začiatok opravných skúšok je o 7:30 !

  

Reparáty našich žiakov sa konajú 26.8.2016 o 8.00 hod. v budove školy

Prázdniny …

Opravné skúšky sa konajú v piatok 26. 08. 2016 od 8.00 hod.

Začiatok školského roka 2016/2017:  5. september 2016

I. ročník o 9.00 hod v jedálni školy

II.– IV. ročník o 8. 00 hod. v jednotlivých triedach

Prajeme Vám, príjemné prázdniny a aby ste prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

Výsledky prijímacích skúšok 2016-2017

Výsledky prijímacích skúšok – KONEČNÉ.

Mladý tvorca 2016

V dňoch 26.4.-27.4.2016 sa naša škola zúčastnila 24. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl „MLADÝ TVORCA 2016“, ktorá sa konala v Nitre na výstavisku Agrokomplex. Naša prezentácia reálneho použitia inovatívnych edukačných prostriedkov LEGO a humanorobota NAO bola v priestoroch asociácie spoločností IT, ktorého sme členmi.

Odborná verejnosť, zástupcovia škôl a vzdelávacích inštitúcií, ale aj široká verejnosť mali možnosť pozrieť si ukážky práce našich žiakov v legorobotike a v programovaní humanorobota NAO čo sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou a počas celého podujatia bol stánok Asitu preplnený návštevníkmi.

Podujatie moderoval Roman Bomboš z RTVS, ktorý zároveň nahrával rozhovory s účastníkmi k jednotlivým témam a súťažiam, ktorí súťažili vo viacerých disciplínach ako napr. v rýchlostných pretekov legorobotov cez mobilnú aplikáciu.

Našu školu reprezentovali: Pán riaditeľ PaedDr. Ján Sadloň, žiaci Erik Meszároš, Jakub Gajdoš a Erik Mesároš.

Angličtinár roka

Zúčastnili sme sa súťaže Angličtinár roka . Viac TU.

V prípade, že niektorí študenti majú naozaj chuť získať lepšie postavenie na trhu práce, ponúkame Vám článok,
v ktorom načerpajú nové informácie: http://injoy.sk/7-dovodov-preco-studovat-abroad

Máme nové učebne!

Dňa 8.3.2016 sme otvorili nové učebne! Viac TU.

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2016/2017

Naša škola v školskom roku 2016/2017 otvára tieto učebné odbory:

štvorročné študijné odbory:

–  2682 K mechanik počítačových sietí      –  30 žiakov

– 2697 K mechanik elektrotechnik    –  20 žiakov

– 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií    –  18 žiakov

– 3795 K klientský manažér pošty    – 10 žiakov

TERMÍNY  KONANIA prijímacích skúšok – 1. kolo:

Prijímacie skúšky:

  • 1. termín –  9. máj 2016    /pondelok/
  • 2. termín – 12. máj 2016    /štvrtok/

TERMÍN KONANIA prijímacích skúšok – 2. kolo: 21. jún 2016 /utorok/
Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 – § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. IX , bod 26 zákona
č. 324/2012 Z. z.

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.

Imatrikulácie 1. ročníkov

Ako každoročne, aj tento rok sa pred Vianocami konali “Imatrikulácie 1. ročníkov”. Žiaci vyšších ročníkov spolu s hlavnou vychovávateľkou Bc. Valovičovou pripravili kultúrny program pre prvé ročníky. Okrem programu s hudbou a recitáciou žiaci súťažili v netradičných disciplínach (viď. foto).

Na záver bola žiakmi 3.ročníkov prezentovaná výmenná stáž v SOŠE  Hlubokej n/v, aby žiakov ukázali aj iné možnosti aké majú na našej škole.

First Lego League

Dňa 11.12.2015 sa naši žiaci  zúčastnili krajského kola súťaže „First Lego League“.

V kategórií „Tímová práca“ sme dosiahli pekné tretie miesto, za čo náš tím dostal aj diplom. Súťažiaci si odniesli zo súťaže okrem nových skúseností a pekných zážitkov aj pamätné medaile.

Súťaž ZENIT WEBDIZAJN

Výsledky krajského kola súťaže ZENIT kategória WEBDIZAJN
25.11.2015 Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava
Poradie Účastníci Škola Programátor Gragfik Spolu
1 Štefan Mašán GJH 106 77 183
Daniel Michalík
2 Filip Sollár GJH 108 64 172
Lukáš Kúšik
3 Martin Eršek SPŠE, Zochova 141 19 160
Richard Popeliš
4 Alexander Macinský GJH 94 61 155
Matúš Ferech
5 Eduard Negruta SOŠ-IT, Hlinická 84 46 130
Dávid Polčic
6 Eduard Košický SPŠE, Zochova 59 0 59
Viktor Ruskai
7 Patrik Valo Gymnázium Malacky 44 2 46
Filip Kuján
8 Kristián Bukva SPŠE, Hálova 8 40 0 40
Martin Kočíšek
9 Patrik Gajdoš SOŠ-IT, Hlinická 29 0 29
Erik Mesároš
10 Barbora Vaculová Gymnázium L.Novomestského 21 0 21
Samuel Poláčik
11 Patrik Suchovský SPŠE K.Adlera 0 2 2
Patrik Olekšák
12 Martin Civáň Gymnázium L.Novomestského 0
Andrej Naňo
13 Daniel Plakinger Gymnázium Metodova 2 0
Peter AlfÖldi
14 Daminik Kralik SPŠE K.Adlera 0
Martin Zrubec
15 Denis Fumač SPŠE, Hálova 8 0
Andrej Srna