Budova škola

Budova škola

 

Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2017

Stredná odborná škola informačných technológií,
Hlinícka 1, Bratislavare

Harmonogram internej časti maturitných skúšok

Školský rok: 2016/2017
Termín: 22. 05. 2017 – 26. 05. 2017

Predseda školskej maturitnej komisieMgr. Zuzana Pajdlhauserová

Otvorenie maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období:
22. 05. 2017 o 7.30 hod v školskej jedálni.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení:
26. 05. 2017 o 11.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.

V Bratislave: 15. máj 2017 PaedDr. Ján Sadloň
Riaditeľ SOŠ IT

SkillMe

Naša škola sa zúčastnila medzinárodného projektu SkillMe pod záštitou Zväzu elektrotechnického priemyslu, kde naši žiaci riešili v rámci kurzov tieto zadané úlohy:

  1. čítanie technickej dokumentácie – elektro
  2. systém strojového videnia

Cieľom vzdelávania bolo zvládnutie samostatného čítania a navrhovania elektro dokumentácie a predvedenie funkčnej vzorky systému strojového videnia – Kamerový senzor Cognex IS2000. Strojové videnie je optický, elektronický systém, ktorý má schopnosť automaticky zachytiť obraz objektu a tento aj ďalej spracovávať. Vzdelávanie bolo realizované formou prezentácie a praktickej ukážky so záverečným testom a úspešní absolventi získali certifikát. Účastníci vzdelávania absolvovali  jednotlivé  témy so 100% účasťou.

Cieľovou skupinou vzdelávania boli žiaci našej školy a zamestnanci firiem s ktorou naša škola má spoluprácu. Celý priebeh vzdelávania trval 33 vyučovacích hodín v termíne od 8.3.2017 do 4.5..2017.  Na záver sa uskutočnil hodnotiaci test, kde žiaci a zamestnanci preukázali svoje vedomosti.

Úspešnosť testov, ktorý mal 20 otázok bol v priemere 87%.

V prvom kurze sa vzdelávania zúčastnilo 16 žiakov našej školy.
V druhom kurze sa vzdelávania zúčastnilo 9  zamestnancov firiem.

Výsledky prijímacích skúšok 2017-2018 2.kolo – konečné

Výsledky prijímacích skúšok – MPS

Výsledky prijímacích skúšok – ITT 

Výsledky prijímacích skúšok – ME

Návšteva sponzora Fujikura

Dňa 13.4.2017 návštívili našu školu zástupcovia firmy Fujikura, pán David Parry z Anglicka, riaditeľ HEIZER OPTIK pán. Szabolcs Heizer a odovzdali nám dar – optický zvárací prístroj Fujikura v hodnote 4415€ na výučbu. Je to ďalší dobrý príklad spolupráce zamestnávateľov a školy.

 

 

Za priamu ukážku zaradenia nových technológií do vyučovacieho procesu ešte raz vďaka.

 

Erasmus+ 2017

Junior Internet

V súťaži Junior Internet bola práca našich žiakov III. MPS triedy, Tomáša Silného, Petra Silného a Adama Petnucha,  posudzovaná v rámci prvého kola 12. ročníka súťažnej konferencie. Odborná hodnotiaca komisia súťaže  odporučila projekt na postup do finále súťaže. Žiaci prezentovali prácu na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v dňoch 31. 3. 2017  a 1. 4. 2017 a získali Špeciálnu cenu dekana fakulty. Blahoželáme k úspechu

Lyžovačky 2017

Tento rok sme lyžovali takto:
I.turnus 29. 01. – 03. 02. 2017, stredisko Ski Telgárt. – zúčastnili sa žiaci I. ročníkov
II. turnus 26. 02. – 03. 03. 2017, stredisko Ski Bachledova – zúčastnili sa žiaci II. ročníkov

Imatrikulácie 1. ročníkov 2016

Dňa 21.12.2016 pripravili žiaci vyšších ročníkov pod vedením hl. vychovávateľky Bc. C.Valovičovej pre prvé ročníky kultúrny program s odovzdávaním stužiek školy. Okrem hudobnej prezentácie( hry na klavír a na gitaru) pripravili aj súťaže medzi jednotlivými triedami( jedenie lekvárového chleba ,v spievaní“ karaoke“ ,rýchlostných pretekov na igelitovej taške a mnoho ďalších zábavných súťaží). Súťažiaci získali vecné ceny, ktoré venovalo ZRPŠ.

Súťaž ZENIT web 2016

Krajské kolo v súťaži ZENIT web sa uskutočnilo na SOŠ polygrafickej dňa 30.11.2016 a aj naša škola mala zastúpenie .

Úspešné dni otvorených dverí – december 2016

V dňoch 1.-2.decembra 2016 sa na našej škole uskutočnili „Dni otvorených dverí“.Aj tento rok sme pripravili bohatý sprievodný program, do ktorého sa mohli návštevníci zapojiť(stavanie 3D Puzzle modelov áut, súťaže v ovládaní legoautíčok cez mobilnú aplikáciu, ukážky programovania v jazyku „C“ humanorobota NAO, vyrobenie si prívesku na 3D tlačiarni).Do programu vstupovali aj budúci zamestnávatelia zastúpení generálnym sekretárom ZEP SR Mgr.A.Laszom a prezidentom Asitu o.z. p.S.Terezkom, ktorí sprostredkovávali informácie o požiadavkách kladené na dnešných absolventov SŠ, možnosti uplatnenia na trhu práce a ponúk samotných pracovných miest.

Veľmi nás potešil samotný záujem o našu školu a naše odbory, nakoľko v priebehu tohto podujatia nás prišlo navštíviť  viac ako 140 žiakov ZŠ so svojimi rodičmi.