Budova škola

Budova škola

 

Prerušenie vyučovania!

Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. V spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.

BSK o korona víruse
Bratislavská župa o koronavíruse

Prezentácia firmy VNET

Dňa 29.1.2020 sa uskutočnila prezentácia firmy VNET, ktorá predstavila prvé ekologické dátové centrum na Slovensku, Prezentovala najmodernejšie technológie v danej oblasti spĺňajúce najvyššie štandardy.
Firma VNet nám odprezentovala ako sa starajú o zamestnancov, aké majú ich zamestnanci pracovné benefity, taktiež nám vysvetlili ako funguje ich 24/7 zákaznícka podpora ktorú sme počas prezentácie zavolali a vyskúšali ich či sú skutočne taký ako sa nám odprezentovali. Na záver nám ich zamestnanec ukázal ako zvárajú optické vlákna.

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2020/ 2021

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021.

Minimálny počet žiakov v triede je 17. 

4-ročné študijné odbory:

  • 1 trieda: 2682 K mechanik počítačových sietí 25 žiakov
  • 1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik 20 žiakov
  • 1 trieda: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 18 žiakov
                  3795 K klientsky manažér pošty 4  žiaci

Organizácia prijatia na vzdelávanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021

Prijímacie skúšky sa budú konať:

I. kolo:

  • 11. máj 2020 (pondelok) – prvý termín
  • 14. máj 2020 (štvrtok) – druhý termín

29.máj 2020 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok

II. kolo:

  • 16. jún 2020 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

Všetky informácie o kritériách prijatia nájdete TU.

Slovensko bez drog

Dňa 13.12.2019 sa uskutočnila prednáška „Slovensko bez drog“, kde sa žiaci oboznámili so škodlivosťou drog, ktoré majú negatívny dopad na ľudskú osobnosť. Pozrite si reakcie a fotky.

Deň otvorených dverí – december 2019

Dňa 3.12. sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Prišlo viac než 140 žiakov deviatych a aj ôsmych ročníkov základných škôl. Záujemcovia o štúdium si mohli pozrieť vynovené priestory školy s novým technickým vybavením. V učebniach na nich čakali naši študenti, ktorí im ukázali, ako prebieha život u nás a čo ich po nástupe k nám do školy čaká. Predviedol sa im aj náš humanoidný robot „Nao“, s ktorým si mohli zatancovať. Ďalšími zaujímavosťami boli vodíkové autíčko, robotické rameno, 3D tlačiarne, virtuálna realita a herný kútik, v ktorom si mali návštevníci možnosť zahrať rôzne hry. Nechýbali ani súťaže s lego-autíčkami cez mobilnú aplikáciu. Na deň otvorených dverí nás prišli pozrieť taktiež vzácni hostia – pani Machová z firmy Dell, ktorá budúcim študentom prezentovala benefity počas externej praxe. Pán Hudcovský zo ZSE a pán profesor Janíček z STU porozprávali o štúdiu na ich škole v prepojení na prax získanú na našej škole. Pán Lasz, generálny sekretár APZ, vysvetlil, aký veľký záujem zo strany zamestnávateľov je o našich žiakov. Myslíme si, že naša škola má čo ponúknuť dnešným mladým ľuďom a veríme, že sme budúcich záujemcov presvedčili o kvalite štúdia na našej škole.

Ďakujeme všetkým záujemcom za ich návštevu a našim študentom za skvelú prezentáciu školy!

Anglická olympiáda

V dňoch 13. a 14. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch skupinách: 1.-2. ročník a 3.-4. ročník.
Žiaci využili svoje znalosti nielen v písomnom, ale aj ústnom prejave. Ich kreativita a znalosť angličtiny bola na veľmi vysokej úrovni. Učitelia Mgr. Marek Koprna a Mgr. Daniel Divinec sa rozhodovali o konečných výsledkoch len veľmi ťažko.

Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme, no umiestniť sa mohli na prvých troch miestach len niektorí z nich.

Výsledky olympiády z anglického jazyka

Streda 13.11. 2019 3. – 4. ročník

1. miesto Michal Tar (III. TI)
2. miesto Peter Almásy (III. MPS), Adam Hranai (III. MEI)
3. miesto Levente Nagy (III. MPS)

Štvrtok 14.11. 2019 1. – 2. ročník

1. miesto Peter Bédi (II. MPS)
2. miesto Andrej Škodák (I. MPS), Oliver Kuchťák (I. ME)
3. miesto Adam Kozma (II. TI), Patrik Brezovský (II. TI)

Predseda predmetovej komisie ANJ: Mgr. Marek Koprna

Gratulujeme!

Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 15.1.2020

Mladý tvorca 2019

V utorok 6. Novembra sa naša škola zúčastnila sútaže Mladý tvorca 2019. Naši žiaci sa tejto celoslovenskej sútaže zúčastnili s webovou aplikáciou “Zlaté hrable” ktorá pomáha v recyklácii odpadu s ktorou sa umiestnili na 4. mieste z 28 tímov.

Členovia tímu:
Andrej Oravec (tím líder, dizajnér)
Marek Michalica (hlavný programátor)
Martin Bagačka (programátor)
Samuel Hablák (programátor)
Roman Štofa (dizajnér)

Y-fest BSK 2019

V piatok 4. októbra sa vyše stovka študentov našej školy zúčastnila v sprievode vyučujúcich v Refinery Gallery jedinečného trojdňové podujatia plného obľúbených YouTube-rov a Streamer-ov, zábavného programu a skvelej atmosféry. Súčasťou podujatia bol aj herný turnaj Orange Majstrovstvá SR v elektronických športoch, technologická časť Y-Tech, pop-culture festival VÚB Y-Con a BSK Tech day. Počas podujatia mali možnosť zúčastniť sa na prednáškach a absolvovať vzdelávacie workshopy zamerané na IT, hernú grafiku a programovanie. O svoje dojmy sa podelili v reportáži na facebookovej stránke BSK.

Protidrogové vzdelávanie

Naši prváci sa v doprovode svojich triednych učiteľov zúčastnili v DK Zrkadlový háj protidrogového vzdelávacieho programu The Dark Trip , ktorý iniciovala školská výchovná poradkyňa Mgr. Iveta Péková. Divadelná inscenácia bola autentickým príbehom o teenagerovi, ktorý sa dostane k drogám a následne jeho život naberá rýchly spád, ktorý nevie zastaviť

Športovo-informačný deň pre ZŠ

V posledný deň pracovného týždňa, dňa 20.9.2019 sa na našej škole uskutočnil športovo-informačný deň pre ZŠ.Zúčastnili sa ho tri základné školy. Základná škola Tbiliská, základná škola Jána Amosa Komenského (Hubeného) a základná škola Svätý Jur. Naši študenti sa venovali žiakom v rámci športového dňa v rôznych disciplínach ako napríklad vo výdrži na balančnej doske, v pretláčaní, alebo futbalovom zápase. Neskôr majstri predávali svoje skúsenosti záujemcom, ktorí so záujmom počúvali a snažili sa čo najviac pochytiť pri prehliadke našimi dielňami.
Milí žiaci základných škôl, dúfame, že ste si dnešný deň užili a tešíme sa na Vás nabudúce na našom dni otvorených dverí.