Budova škola

Budova škola

 

Otvorenie školského roku 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2017 sa uskutoční dňa 4.9.2017.

I. ročník o 9.00 hod v jedálni školy
II.– IV. ročník o 8. 00 hod. v jednotlivých triedach

Prajeme Vám, príjemné prázdniny a aby ste prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

Komisionálne skúšky (reparáty)

Komisionálne  skúšky 

sa uskutočnia 25. augusta 2017 (piatok) od 8:00 hod na našej škole.

 

Súťaž v nemeckom jazyku 2017

Aj v tomto šk. roku v mesiaci marec sme zorganizovali súťaž v nemeckom jazyku (pripravili ho: Ing.Cíferská a Ing.Šímová), do ktorého sa zapojilo 28 žiakov z celej školy. Súťažilo sa v konverzácii, v preklade a teste“ čo vieš o Volkswagene“.

Zvíťazilo opäť trio žiačok (Facáková, Steinhauserová, Malagová), ktoré prevzali ceny ,venované firmou Volkswagen.

stáž v Pelhřimově 2017

V dňoch 19.6.2017 až 23.6.2017 sme sa zúčastnili so žiakmi našej školy výmennej stáže v Pelhřimove. Naši žiaci tam nadobudli nové skúsenosti a praktické zručnosti.

stáže v SOŠE COP Hluboká nad Vltavou

V dňoch 4.- 9.6.2017 sa žiaci našej školy Dominik Wsól, Nicolas Podmajerský, Jakub Gajdoš, Erik Mesároš, Michal Varchola, Peter Vajda zúčastnili výmennej stáže v SOŠE COP Hluboká nad Vltavou.

Pracovali na elektrických inštaláciách, pripojovali elektrické predmety, merali činnosť na točivých strojoch, vyskúšali si zapojenia na modulových zariadeniach Lucas Nülle, pripojovali kábelové vedenia NN a kábelové spojky.

Zúčastnili sa exkurzií:  na rozvodne Dasný, letiska v Českých Bedejoviciach, mesta Český Krumlov, Techmánia Science Center – Plzeň, ZOO Hluboká nad Vltavou.

Prezentáciu zo stáže si môžete pozrieť/stiahnuť – TU.

súťaž H2AC

Dňa 26.4. a 27.4.2017 sa naši žiaci Mário Goliaš, Erik Mesároš, Filip Parák a Peter Vajda zúčastnili celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl  v Bratislave v zážitkovom centre vedy Aurelium v pretekoch autíčiek na vodíkový pohon „ H2AC“.

Prijímacie skúšky 2017 – 2. kolo

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 20.6.2017 /utorok/ o 8:00 hod na II. poschodí  školy.

Celoštátna SOČ 2017

Dňa 27.4.2017 sa naši žiaci Jakub Gajdoš a Dominik Wsól zúčastnili celoštátnej prehliadky žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti. V kategórii „Tvorba učebných pomôcok, didaktická technika“ so svojim exponátom „FUSOR – Fúzny reaktor“ v celoslovenskej konkurencii obsadili 3.miesto.

 

Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2017

Stredná odborná škola informačných technológií,
Hlinícka 1, Bratislavare

Harmonogram internej časti maturitných skúšok

Školský rok: 2016/2017
Termín: 22. 05. 2017 – 26. 05. 2017

Predseda školskej maturitnej komisieMgr. Zuzana Pajdlhauserová

Otvorenie maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období:
22. 05. 2017 o 7.30 hod v školskej jedálni.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení:
26. 05. 2017 o 11.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.

V Bratislave: 15. máj 2017 PaedDr. Ján Sadloň
Riaditeľ SOŠ IT

SkillMe

Naša škola sa zúčastnila medzinárodného projektu SkillMe pod záštitou Zväzu elektrotechnického priemyslu, kde naši žiaci riešili v rámci kurzov tieto zadané úlohy:

  1. čítanie technickej dokumentácie – elektro
  2. systém strojového videnia

Cieľom vzdelávania bolo zvládnutie samostatného čítania a navrhovania elektro dokumentácie a predvedenie funkčnej vzorky systému strojového videnia – Kamerový senzor Cognex IS2000. Strojové videnie je optický, elektronický systém, ktorý má schopnosť automaticky zachytiť obraz objektu a tento aj ďalej spracovávať. Vzdelávanie bolo realizované formou prezentácie a praktickej ukážky so záverečným testom a úspešní absolventi získali certifikát. Účastníci vzdelávania absolvovali  jednotlivé  témy so 100% účasťou.

Cieľovou skupinou vzdelávania boli žiaci našej školy a zamestnanci firiem s ktorou naša škola má spoluprácu. Celý priebeh vzdelávania trval 33 vyučovacích hodín v termíne od 8.3.2017 do 4.5..2017.  Na záver sa uskutočnil hodnotiaci test, kde žiaci a zamestnanci preukázali svoje vedomosti.

Úspešnosť testov, ktorý mal 20 otázok bol v priemere 87%.

V prvom kurze sa vzdelávania zúčastnilo 16 žiakov našej školy.
V druhom kurze sa vzdelávania zúčastnilo 9  zamestnancov firiem.