Otvorenie školského roku 2021/2022

Zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2019.
Nástup žiakov je nasledujúci:

  • pre 2,3,4 ročník o 8:00 hod v kmeňových triedach
  • pre prvé ročníky o 9:00 hod v jedálni školy.

Žiaci musia mať rúška, musia si zmerať teplotu pri vstupe do budovy a musia priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

Prajeme Vám príjemný zbytok prázdnin a úspechov v štúdiu. Tešíme sa na Vás!

Rekonštrukcia a modernizácia šatní a sociálnych zariadení – dokončená.

Okrem dištančného vzdelávania sa vytvára priestor na školách aj v iných oblastiach ako školu posunúť dopredu. My sme sa rozhodli okrem prípravy študijných materiálov a videí a drobných opráv modernizovať šatne a sociálne zariadenia pri telocvični, nakoľko už nespĺňali požiadavky dnešnej doby . Prvé obrázky naznačujú, že sa jedná o komplexnú rekonštrukciu. Veríme, že sa nám to podarí v priebehu mesiaca marec a do spustenia plnej prevádzky školy to bude hotové. Fotky po dokončení rekonštrukcii  (viď. nižšie) určite zverejníme. Bude to ďalší príspevok k zvyšovaniu úrovne našej školy, kde chceme ,aby sa žiaci v nej komfortne cítili.

A takto vyzerá hotová rekonštrukcia:

70. Výročie založenia školy

Dňa 30.6.2021 sa nám podarilo na tretí pokus vďaka pandémie COVID 19 usporiadať slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70.výročia vzniku školy spojenú s odovzdávaním vysvedčení žiakom a ocenení pre zamestnancov školy, ktoré odovzdali hostia, p. župan Juraj Droba, prezident APZD Ing. Alexej Beljajev a prezident ZEPSR Ing. Róbert Verbich. Akadémia mala výbornú atmosféru dala na chvíľu zabudnúť na starosti s pandémiou.

Biliardový turnaj

Dva dni pred vysvedčením sa na našej škole odohral prvý ročník školského kola turnaja v Biliarde
Rozhodcovia ocenili trpezlivosť a férovú hru všetkých zúčastnených. Vďaka za skvelý zážitok.
1. miesto: Tomáš Konečný, 1. ti
2. miesto: Juraj Štelzer, 3. me
3. miesto: Peter Hollý, 2. me

Víťazom srdečne blahoželáme!

IT Fitness Test 2021

Posledný májový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali
overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti.
Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.
Výsledky školského kola:

1. miesto: Filip Dovály – 1.mpsb, 84.0% (1h:27m:37s)
2. miesto: Nicolas Droppa – 3.mps, 80.0% (4h:02m:26s)
3. miesto: Adam Kráľovič – 1.mpsa, 68.0% (1h:12m:08s)
Víťazom srdečne blahoželáme!