Category Archives: Oznamy

Úspešný Andrej Oravec

S veľkým potešením Vám oznamujeme, že spomedzi všetkých prihlásených študentov z 51 škôl BSK vybralo vedenie slovenských vývojárov aplikácií po viacerých postupových kolách len dvoch, ktorí pod vedením svojich vyučujúcich IKT ziskali 100% štipendium vo výške vyše 3.000 Eur na 5-mesačný študijný program (február – jún) iniciovaný priamo riaditeľom OŠMŠ BSK. Jedným z nich je práve náš študent, Andrej Oravec.

Vďaka tomu môžeme začať rokovania o užšej spolupráci so zakladajúcimi programátorskými spoločnosťami tejto platformy pri výbere budúcich programátorských talentov a stať sa partnerskou školou projektu Butterflyeffect.sk

Protidrogové prednášky

V dňoch 21.11. a 29.11. sa uskutočnili protidrogové prednášky na tému“ Pravda o drogách“, ktoré prezentovalo o.z.Slovensko bez drog.
Prednášky boli prezentované zaujímavou formou prostredníctvom p.Mgr.E.Botlíkovej , ktorá dala dostatok informácií na to ,aby sa ľudia dokázali rozhodnúť pre život bez nich.

Deň otvorených dverí s rádiom Regina

Dňa 5.9.2018 pripravila RTVS deň otvorených dverí s Rádiom REGINA.
Súčasťou programu bola i naša škola, ktorá prezentovala našu činnosť prostredníctvom humanorobota Nao (živý vstup do vysielania) a vodíkovm autíčkom H2AC. Školu prezentovali žiaci Tomáš Udvari, Peter Vajda pod vedením Mgr. Pékovej.
Pán riaditeľ SOŠIT Paed.Dr.Ján Sadloň s pánom županom Mgr.J.Drobom MBA, MA sa zúčastnili diskusie v živom vysielaní o modernom vyučovaní na školách.

Prezentácie tímových projektov – exhibícia

Dňa 21.6. 2018 sa pod záštitou Ing. Floriána Danka uskutočnil prvý ročník podujatia tímových projektov pre triedy 2.TI a 2.ME. Celá koncepcia tejto aktivity bola zameraná na cieľ, aby sa študenti oboch tried oboznámili s praktickým hľadiskom riešenia zadaného projektu a zároveň sa naučili pracovať v menšom tíme. Päť tímov v každej triede spracovalo projektovú dokumentáciu a vytvorilo praktický výrobok podľa fiktívnej objednávky zadávateľa zákazky, ktorý následne odprezentovali v deň exhibície rovnako ako svoju tímovú prácu.

Komisia v zložení štyroch členov posúdila kvalitu vyhotovenia a tímy si zmerali sily v dueloch. Po čiastkových hodnoteniach sa komisia zhodla na víťazných projektoch v oboch triedach.

Za triedu 2. ME zvíťazil projekt – Napäťový zdroj s reguláciou napätia pod vedením projektového manažéra Alexandra Kubáčka a členmi tímu – Jakub Ruttmár, Igor Kubát, Gabriel Kostka a Dominik Kovačič.

Za triedu 2. TI zvíťazil projekt – Odporová dekáda pod vedením projektového manažéra Adama Chvílu a členmi tímu – Ondrej Benkovský, Marek Marušinec a Michal Czére.

Študenti boli ohodnotení aj v kategóriach najlepšieho teamleadera, najprospešnejšieho tímu a najusilovnejšieho tímového hráča.

Celé podujatie bolo slávnostným vyvrcholením niekoľkomesačnej snahy študentov na predmete elektronika a elektrotechnické merania a bolo podporené aj zo strany rodičov, menovite pani Benkovskou, Hurajovou, Heizerovou, Uhríkovou, Novisedlákovou, Kovačičovou, Kolenčíkovou a pánom Štelzerom.

Veríme, že pilotný ročník Tímových projektov zožal úspech a študenti si odniesli radu zaslúžených ocenení, no predovšetkým množstvo praktických skúseností, ktoré využijú vo svojej budúcej praxi. Oceneným zo srdca gratulujeme!

BSK Tech Day 1.6.2018

Počas dňa detí sa žiaci II.ME 1.6.2018 zúčastnili v Refinery Gallery vo Vlčom Hrdle v Bratislave najväčšieho herno-technologického podujatia na Slovensku Y- Games.
Počas podujatia žiaci mali možnosť zúčastniť sa na prednáškach a absolvovať náučné workshopy zamerané na IT, hernú grafiku, programovanie a ďalšie aktivity.

Vstupenky poskytol BSK.

Stáž Pelhřimov

V dňoch 21.5.2018 až 25.5.2018 sa zúčastnili výmennej stáže žiaci SOUŠ IT: II.TI Ľuboš Drahoš, Adam Chvíla, II.MPS Jaroslav Drozd, Matej Košec, Robert Petrík, René Jambor v SPŠ a SOU Pelhřimove. Žiaci sa oboznámili s prácou na odbornom výcviku v SPŠ a SOU Pelhřimove. Vyskúšali si práce s Arduinom, prácu s dronom, navštívili firmu Agrostroj, mali celodenný výlet do mesta Telč a pozreli si Múzeum rekordov a kuriozít.
Na záver vyhodnotili stáž pomocou prezentácie.
Pedagogický dozor Mgr. Jozef Pék

Exkurzia – dispečing ROVE Slovenské elektrárne a.s

Dňa 29.5.2018 sa trieda 2.TI pod záštitou svojho triedneho učiteľa zúčastnila exkurzie na riaditeľstve SE a.s., aby sa študenti oboznámili s procesom výroby a distribúcie elektrickej energie, so zdrojmi pod správou spoločnosti a zaujímavým výkladom o princípe Intraday obchodovania, predovšetkým v cezhraničnom styku. Exkurzia mala veľký úspech, zúčastnení zamestnanci ocenili záujem a disciplínu žiakov, najmä so zreteľom, že exkurzia prebiehala v plne funkčnej prevádzke dispečingu. Z dnešného dňa si nielen oni, ale predovšetkým naši študenti odniesli množstvo zážitkov a poznatkov, ktoré im pripomenú aj vecné darčeky spoločnosti Slovenské elektrárne a.s.

Vízie Smart miest v kontexte inteligentných sietí

Dňa 18.5.2018 sa uskutočnil na našej škole kurz pre stredné odborné školy v pôsobnosti BSK. Kurz populárne náučným spôsobom vysvetľoval, kde všade sa uplatňuje elektrotechnika v každodennom živote  mesta dnes a vízia v budúcnosti. Poukazoval na výrobu, dodávku i spotrebu rôznych druhov energii a médií. Objasňoval pojem „Smart Grid“ (Mikrogrid) v energetike a vysvetľoval dostupné technológie na výmenu informácii – dát potrebných pre optimalizáciu využitia rôznych energetických zdrojov (vrátane obnoviteľných zdrojov energie). Postupný prechod od centrálnej k distribuovanej výrobe a súvisiace možnosti nových energetických služieb. Záver kurzu bol venovaný diskusii s účastníkmi na tému Smart Gridov, energetickej efektívnosti a využívaniu obnoviteľných zdrojov energií.

Vízia premenená na skutočnosť

„Poklepkávanie základného kameňa obnovy našej školy“.

Dlhodobá vízia s rekonštrukciou našej školy sa stáva skutočnosťou a v najbližších 14 až 20 mesiacov sa splní želanie o obnove areálu školy na moderný stánok vzdelávania s heslom

“MODERNÁ ŠKOLA PRE ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ”

Prvý krok k naplneniu vízie sa  uskutočnil 16.5.2018 slávnostným „poklepkávaním kameňa“ rekonštrukcie a obnovy troch centier odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ poľnohospodárskej v Ivánke pri Dunaji na vysunutom pracovisku Zálesie.

V týchto troch školách (SOŠ poľnohospodárska, SOŠ IT a SOŠ potravinárska) sa začne obnova a rekonštrukcia škôl od 28.5.2018.

Počas slávnosti naši žiaci prezentovali SOŠIT humanorobotom NAO, vodíkovým autíčkom a Legorobotikov.

Úspešný Mladý tvorca 2018

V dňoch 26. apríla 2018 a 27.apríla 2018 sa občianske združenie ASIT zúčastnilo 26. ročníka podujatia Mladý tvorca na Job Expo 2018 v Nitre. ASIT o.z. sa spolu s partnermi predstavilo stovkám návštevníkov, ktorí prejavili záujem o oblasť informačných technológií. Sloganom tohtoročného podujatia, ktorý sprevádzal všetky aktivity bolo „Buď IN v IT!“.

V rámci podujatia Mladý tvorca 2018 mali záujemcovia o IT oblasť tiež možnosť porozprávať sa so zástupcami významných spoločností ako je ESET, T-Systems, Lenovo, Gopas, Powerplaystudio a WEZEO. Okrem súkromného sektora na Mladom tvorcovi mala zastúpenie aj stredná škola- Stredná odborná škola informačných technológií z Bratislavy( reprezentovali žiaci E.Mesároš, P.Vajda a D. Wsól pod vedením PaedDr.J.Sadloňa), ktorá prezentovala svoj úspešný IT projekt a humanoidného robota NAO.