Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2021

Stredná odborná škola informačných technológií,
Hlinícka 1, Bratislava

Harmonogram internej časti maturitných skúšok

Školský rok: 2020/2021
Termín: 31. 05. 2021 – 01. 06. 2021
Predseda školskej maturitnej komisie: RNDr. Robert Povchanič

Slávnostné ukončenie štúdia a odovzdávanie vysvedčení:
04. 06. 2021 o 10.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.

V Bratislave: 20. máj 2021 PaedDr. Ján Sadloň
Riaditeľ SOŠ IT