Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2018

Stredná odborná škola informačných technológií,
Hlinícka 1, Bratislava

Harmonogram internej časti maturitných skúšok

Školský rok: 2017/2018
Termín: 28. 05. 2018 – 29. 05. 2018

Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Jana Ptačinová

Otvorenie maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období:
05. 2018 o 7.30 hod v školskej jedálni.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení:
05. 2018 o 11.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.

V Bratislave: 21. máj 2018 PaedDr. Ján Sadloň
Riaditeľ SOŠ IT