Rodičovské združenie!

Vážení rodičia!
Plenárna schôdza ZRPŠ  sa uskutoční dňa 18.9.2020 t.j. piatok o 15:00 hod v jedálni školy.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Vedenie SOŠIT