SkillMe

Naša škola sa zúčastnila medzinárodného projektu SkillMe pod záštitou Zväzu elektrotechnického priemyslu, kde naši žiaci riešili v rámci kurzov tieto zadané úlohy:

  1. čítanie technickej dokumentácie – elektro
  2. systém strojového videnia

Cieľom vzdelávania bolo zvládnutie samostatného čítania a navrhovania elektro dokumentácie a predvedenie funkčnej vzorky systému strojového videnia – Kamerový senzor Cognex IS2000. Strojové videnie je optický, elektronický systém, ktorý má schopnosť automaticky zachytiť obraz objektu a tento aj ďalej spracovávať. Vzdelávanie bolo realizované formou prezentácie a praktickej ukážky so záverečným testom a úspešní absolventi získali certifikát. Účastníci vzdelávania absolvovali  jednotlivé  témy so 100% účasťou.

Cieľovou skupinou vzdelávania boli žiaci našej školy a zamestnanci firiem s ktorou naša škola má spoluprácu. Celý priebeh vzdelávania trval 33 vyučovacích hodín v termíne od 8.3.2017 do 4.5..2017.  Na záver sa uskutočnil hodnotiaci test, kde žiaci a zamestnanci preukázali svoje vedomosti.

Úspešnosť testov, ktorý mal 20 otázok bol v priemere 87%.

V prvom kurze sa vzdelávania zúčastnilo 16 žiakov našej školy.
V druhom kurze sa vzdelávania zúčastnilo 9  zamestnancov firiem.

  • Jpeg
  • Jpeg
  • Jpeg