Súťaž v nemeckom jazyku 2017

Aj v tomto šk. roku v mesiaci marec sme zorganizovali súťaž v nemeckom jazyku (pripravili ho: Ing.Cíferská a Ing.Šímová), do ktorého sa zapojilo 28 žiakov z celej školy. Súťažilo sa v konverzácii, v preklade a teste“ čo vieš o Volkswagene“.

Zvíťazilo opäť trio žiačok (Facáková, Steinhauserová, Malagová), ktoré prevzali ceny ,venované firmou Volkswagen.

  • FT_201706_SutazNJ1
  • FT_201706_SutazNJ2
  • FT_201706_SutazNJ3