stáže v SOŠE COP Hluboká nad Vltavou

V dňoch 4.- 9.6.2017 sa žiaci našej školy Dominik Wsól, Nicolas Podmajerský, Jakub Gajdoš, Erik Mesároš, Michal Varchola, Peter Vajda zúčastnili výmennej stáže v SOŠE COP Hluboká nad Vltavou.

Pracovali na elektrických inštaláciách, pripojovali elektrické predmety, merali činnosť na točivých strojoch, vyskúšali si zapojenia na modulových zariadeniach Lucas Nülle, pripojovali kábelové vedenia NN a kábelové spojky.

Zúčastnili sa exkurzií:  na rozvodne Dasný, letiska v Českých Bedejoviciach, mesta Český Krumlov, Techmánia Science Center – Plzeň, ZOO Hluboká nad Vltavou.

Prezentáciu zo stáže si môžete pozrieť/stiahnuť – TU.

 • FT_201706_Ostrava_01
 • FT_201706_Ostrava_02
 • FT_201706_Ostrava_03
 • FT_201706_Ostrava_04
 • FT_201706_Ostrava_05
 • FT_201706_Ostrava_06
 • FT_201706_Ostrava_07
 • FT_201706_Ostrava_08
 • FT_201706_Ostrava_09
 • FT_201706_Ostrava_10
 • FT_201706_Ostrava_11
 • FT_201706_Ostrava_12
 • FT_201706_Ostrava_13
 • FT_201706_Ostrava_14
 • FT_201706_Ostrava_15