stáž v Pelhřimově 2017

V dňoch 19.6.2017 až 23.6.2017 sme sa zúčastnili so žiakmi našej školy výmennej stáže v Pelhřimove. Naši žiaci tam nadobudli nové skúsenosti a praktické zručnosti.

 • FT_201706_Pelhrimov_01
 • FT_201706_Pelhrimov_02
 • FT_201706_Pelhrimov_03
 • FT_201706_Pelhrimov_04
 • FT_201706_Pelhrimov_05
 • FT_201706_Pelhrimov_06
 • FT_201706_Pelhrimov_07
 • FT_201706_Pelhrimov_08
 • FT_201706_Pelhrimov_09
 • FT_201706_Pelhrimov_10
 • FT_201706_Pelhrimov_11
 • FT_201706_Pelhrimov_12
 • FT_201706_Pelhrimov_13
 • FT_201706_Pelhrimov_14
 • FT_201706_Pelhrimov_15
 • FT_201706_Pelhrimov_16
 • FT_201706_Pelhrimov_17
 • FT_201706_Pelhrimov_18
 • FT_201706_Pelhrimov_19
 • FT_201706_Pelhrimov_20