ZENIT 2017

29. novembra 2017 sa v SOŠ polygrafická Bratislava konalo krajské kolo ZENIT.

Do krajského kola z našej školy postúpili:

Kategória Web: Negruta Eduard
Silný Tomáš
Kategória Grafik: Mesároš Erik
Silný Peter
Kollár Filip (nezúčastnil sa)

Tešíme sa z ďalších úspechov našich žiakov, ktoré dosiahli aj pri prezentácii školy v krajskom kole ZENIT.