Naši najlepší

Dňa 16. februára 2018 ocenil Juraj Droba – župan Bratislavského samosprávneho kraja najlepších žiakov škôl v pôsobnosti BSK. Za Strednú odbornú školu informačných technológií boli vybratí dvaja najúspešnejší žiaci – bratia Peter Silný a Tomáš Silný.

Sú žiakmi štvrtého ročníka v študijnom odbore 2682 K mechanik počítačových sietí. Počas celého štúdia dosahujú výborné výsledky na teoretickom aj praktickom vyučovaní. V každom ročníku prospeli s vyznamenaním. Sú veľmi skromní a cieľavedomí. Po ukončení štúdia v našej škole plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Aktívne sa zapájajú do akcií a súťaží organizovaných v škole – matematické súťaže, ZENIT. Majú úspešne absolvované dve skúšky Cisco Certified Network Associate – CCNA certifikácie (CCNA1: Úvod do sietí, CCNA2: Základy smerovania a prepínania).

Zapojili sa aj do mimoškolskej súťaže Junior Internet 2017, v kategórii APP. Túto súťaž organizovala Fakulta informatiky a informačných technológií v Bratislave, kde získali Špeciálnu cenu dekanky fakulty za projekt Wastehunters. Súkromne sa zúčastnili aj ďalšieho projektu organizovaného FIIT, kde získal tiež cenu dekanky.

Blahoželáme k oceneniu našim žiakom, sme radi, že máme aj takýchto žiakov, ktorí robia na každom kroku len dobré meno škole.

  • FT_OBSK_01
  • FT_OBSK_03
  • FT_OBSK_02
  • FT_OBSK_06
  • FT_OBSK_05
  • FT_OBSK_04