Školské kolo SOČ

Dňa 16.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojili traja študenti. V kategórii Informatika súťažili títo súťažiaci:

 • Tomáš Silný, 4.MPS – Certifikačné programy v IT
 • Peter Silný, 4. MPS – Činnosti vykonávané nad sieťami

V kategórii Didaktické pomôcky súťažil:

 • Martin Sauberer, 4.ME s témou: Napäťový zdroj

Okrem súťažiacich sa na školskom kole predstavili aj študenti, ktorí si vybrali témy na budúcoročné kolo SOČ. V kategórii Didaktické pomôcky sa o účasť na okresnom kole SOČ v ďalšom školskom roku uchádzajú títo študenti:

 • Patrik Balaskó, 2.ME – Model inteligentnej elektroinštalácie
 • Nikolas Filip Parák, 2.ME – Grafer – hlasovací systém
 • Vanessa Janejová, 2.TI – Model automatizačného systému
 • Filip Uhrík,  2.TI – Model veterného parku
 • Nikola Panáková, 3.TI – Panel merania spotreby energie

V kategórii Elektronika a hardware sa do boja o postup zo školského kola zapoja študenti:

 • Tomáš Brezina, 2.MPS – CNC fréza
 • Linda Dobosová, 2.MPS – Elektronický plán školy
 • Filip Kollár, 2.MPS – Model výťahu
 • Ondrej Benkovský, 2.TI – RGB LED kocka
 • Adam Chvíla, 2.TI – Ultrazvukový radar
 • Jakub Gajdoš, 3.MPS – Model rakety s odpaľovacou rampou

Všetkým uchádzačom ďakujeme za účasť a pripravené prezentácie. Držíme im palce pri realizácii a tešíme sa na výsledky ich práce na budúci rok.

Školské kolo súťaže SOČ pre rok 2017/2018 vyhral študent Martin Sauberer, ktorý postúpil do krajského kola. Srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších etapách súťaže!

 • FT_SOC2018_01
 • FT_SOC2018_02
 • FT_SOC2018_03
 • FT_SOC2018_04
 • FT_SOC2018_05
 • FT_SOC2018_06
 • FT_SOC2018_07
 • FT_SOC2018_08
 • FT_SOC2018_09
 • FT_SOC2018_10
 • FT_SOC2018_11
 • FT_SOC2018_12
 • FT_SOC2018_13