Primátor mesta Bratislava navštívil našu školu

Dňa 14.3.2018 nás navštívil primátor mesta Bratislavy Judr.Ivo Nesrovnal, ktorý sa živo zaujímal o našu školu, o technické vybavenie(hlavne o IT a Nao robota), o odbory ktoré vyučujeme na našej škole a mal stretnutie a diskusiu so žiakmi, ktorým priniesol na ochutnanie „Bratislavské rožky“ . Záverom zhodnotil, že škola má veľký potenciál a zaujímavú perspektívu ďalšieho uplatnenia našich absolventov sa na trhu práce.

 

  • FT_PRB2018_02
  • FT_PRB2018_03
  • FT_PRB2018_04
  • FT_PRB2018_05
  • FT_PRB2018_06
  • FT_PRB2018_07
  • FT_PRB2018_08
  • FT_PRB2018_09
  • FT_PRB2018_10
  • FT_PRB2018_11