Návšteva pani rektorky policajnej akadémie Dr. h. c. doc. JUDr. Lucii KURILOVSKEJ, PhD

Dňa 16.3.2018 nás navštívila p. rektorka policajnej akadémie L. Kurilovská, ktorá spolu s vicerektorom kapt. M. Kordíkom prišla porozprávať našim žiakom o možnosti  ďalšieho štúdia na policajnej akadémii .Pani rektora veľmi pútavo rozprávala (a otvorene odpovedala na otázky žiakov)o policajnej akadémie s praktickými doplňovaním p.vicerektora M.Kordíka. Žiaci boli veľmi spokojní s prezentáciou, nakoľko niektorí uvažujú o ďalšom štúdiu na akadémii a to im  otvára nové  možnosti uplatnenia v ďalšom živote.

  • FT_RPA2018_02
  • FT_RPA2018_03
  • FT_RPA2018_04
  • FT_RPA2018_05
  • FT_RPA2018_06
  • FT_RPA2018_07
  • FT_RPA2018_08
  • FT_RPA2018_09
  • FT_RPA2018_10