Vízia premenená na skutočnosť

„Poklepkávanie základného kameňa obnovy našej školy“.

Dlhodobá vízia s rekonštrukciou našej školy sa stáva skutočnosťou a v najbližších 14 až 20 mesiacov sa splní želanie o obnove areálu školy na moderný stánok vzdelávania s heslom

“MODERNÁ ŠKOLA PRE ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ”

Prvý krok k naplneniu vízie sa  uskutočnil 16.5.2018 slávnostným „poklepkávaním kameňa“ rekonštrukcie a obnovy troch centier odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ poľnohospodárskej v Ivánke pri Dunaji na vysunutom pracovisku Zálesie.

V týchto troch školách (SOŠ poľnohospodárska, SOŠ IT a SOŠ potravinárska) sa začne obnova a rekonštrukcia škôl od 28.5.2018.

Počas slávnosti naši žiaci prezentovali SOŠIT humanorobotom NAO, vodíkovým autíčkom a Legorobotikov.

 • FT_zakl_kamen_01
 • FT_zakl_kamen_02
 • FT_zakl_kamen_03
 • FT_zakl_kamen_04
 • FT_zakl_kamen_05
 • FT_zakl_kamen_06
 • FT_zakl_kamen_08
 • FT_zakl_kamen_10
 • FT_zakl_kamen_11
 • FT_zakl_kamen_12
 • FT_zakl_kamen_13
 • FT_zakl_kamen_14
 • FT_zakl_kamen_15
 • FT_zakl_kamen_07