Vízie Smart miest v kontexte inteligentných sietí

Dňa 18.5.2018 sa uskutočnil na našej škole kurz pre stredné odborné školy v pôsobnosti BSK. Kurz populárne náučným spôsobom vysvetľoval, kde všade sa uplatňuje elektrotechnika v každodennom živote  mesta dnes a vízia v budúcnosti. Poukazoval na výrobu, dodávku i spotrebu rôznych druhov energii a médií. Objasňoval pojem „Smart Grid“ (Mikrogrid) v energetike a vysvetľoval dostupné technológie na výmenu informácii – dát potrebných pre optimalizáciu využitia rôznych energetických zdrojov (vrátane obnoviteľných zdrojov energie). Postupný prechod od centrálnej k distribuovanej výrobe a súvisiace možnosti nových energetických služieb. Záver kurzu bol venovaný diskusii s účastníkmi na tému Smart Gridov, energetickej efektívnosti a využívaniu obnoviteľných zdrojov energií.

  • FT_smartcity_02
  • FT_smartcity_04
  • FT_smartcity_06
  • FT_smartcity_07
  • FT_smartcity_09
  • FT_smartcity_01
  • FT_smartcity_10