Exkurzia – dispečing ROVE Slovenské elektrárne a.s

Dňa 29.5.2018 sa trieda 2.TI pod záštitou svojho triedneho učiteľa zúčastnila exkurzie na riaditeľstve SE a.s., aby sa študenti oboznámili s procesom výroby a distribúcie elektrickej energie, so zdrojmi pod správou spoločnosti a zaujímavým výkladom o princípe Intraday obchodovania, predovšetkým v cezhraničnom styku. Exkurzia mala veľký úspech, zúčastnení zamestnanci ocenili záujem a disciplínu žiakov, najmä so zreteľom, že exkurzia prebiehala v plne funkčnej prevádzke dispečingu. Z dnešného dňa si nielen oni, ale predovšetkým naši študenti odniesli množstvo zážitkov a poznatkov, ktoré im pripomenú aj vecné darčeky spoločnosti Slovenské elektrárne a.s.

  • FT_zse_07
  • FT_zse_05
  • FT_zse_01
  • FT_zse_02
  • FT_zse_03
  • FT_zse_04
  • FT_zse_06