Prezentácie tímových projektov – exhibícia

Dňa 21.6. 2018 sa pod záštitou Ing. Floriána Danka uskutočnil prvý ročník podujatia tímových projektov pre triedy 2.TI a 2.ME. Celá koncepcia tejto aktivity bola zameraná na cieľ, aby sa študenti oboch tried oboznámili s praktickým hľadiskom riešenia zadaného projektu a zároveň sa naučili pracovať v menšom tíme. Päť tímov v každej triede spracovalo projektovú dokumentáciu a vytvorilo praktický výrobok podľa fiktívnej objednávky zadávateľa zákazky, ktorý následne odprezentovali v deň exhibície rovnako ako svoju tímovú prácu.

Komisia v zložení štyroch členov posúdila kvalitu vyhotovenia a tímy si zmerali sily v dueloch. Po čiastkových hodnoteniach sa komisia zhodla na víťazných projektoch v oboch triedach.

Za triedu 2. ME zvíťazil projekt – Napäťový zdroj s reguláciou napätia pod vedením projektového manažéra Alexandra Kubáčka a členmi tímu – Jakub Ruttmár, Igor Kubát, Gabriel Kostka a Dominik Kovačič.

Za triedu 2. TI zvíťazil projekt – Odporová dekáda pod vedením projektového manažéra Adama Chvílu a členmi tímu – Ondrej Benkovský, Marek Marušinec a Michal Czére.

Študenti boli ohodnotení aj v kategóriach najlepšieho teamleadera, najprospešnejšieho tímu a najusilovnejšieho tímového hráča.

Celé podujatie bolo slávnostným vyvrcholením niekoľkomesačnej snahy študentov na predmete elektronika a elektrotechnické merania a bolo podporené aj zo strany rodičov, menovite pani Benkovskou, Hurajovou, Heizerovou, Uhríkovou, Novisedlákovou, Kovačičovou, Kolenčíkovou a pánom Štelzerom.

Veríme, že pilotný ročník Tímových projektov zožal úspech a študenti si odniesli radu zaslúžených ocenení, no predovšetkým množstvo praktických skúseností, ktoré využijú vo svojej budúcej praxi. Oceneným zo srdca gratulujeme!

 • FT_PREPR_07
 • FT_PREPR_11
 • FT_PREPR_05
 • FT_PREPR_06
 • FT_PREPR_14
 • FT_PREPR_13
 • FT_PREPR_10
 • FT_PREPR_15
 • FT_PREPR_12
 • FT_PREPR_04
 • FT_PREPR_03
 • FT_PREPR_02
 • FT_PREPR_08
 • FT_PREPR_09
 • FT_PREPR_01