Opravné skúšky!

Opravné skúšky sa konajú 28.8.2018(utorok) od 8,00hod.
Opravná skúška z EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry: 4. september 2018
Opravná skúška z EČ a PFIČ MS z anglického jazyka: 5. september 2018
Náhradný termín IČMS a opravné MS: 19. – 20. september 2018