Úspešný Andrej Oravec

S veľkým potešením Vám oznamujeme, že spomedzi všetkých prihlásených študentov z 51 škôl BSK vybralo vedenie slovenských vývojárov aplikácií po viacerých postupových kolách len dvoch, ktorí pod vedením svojich vyučujúcich IKT ziskali 100% štipendium vo výške vyše 3.000 Eur na 5-mesačný študijný program (február – jún) iniciovaný priamo riaditeľom OŠMŠ BSK. Jedným z nich je práve náš študent, Andrej Oravec.

Vďaka tomu môžeme začať rokovania o užšej spolupráci so zakladajúcimi programátorskými spoločnosťami tejto platformy pri výbere budúcich programátorských talentov a stať sa partnerskou školou projektu Butterflyeffect.sk