Kontrolný deň so županom

Dňa 27. marca 2019 sa uskutočnil kontrolný deň v našej škole, kde sa v súčasnosti realizuje projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava, kód NFP302020K036, ktorého cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Projekt zahŕňa rekonštrukciu objektov Budovy školy a Budovy kuchyne s jedálňou, rekonštrukciu interiéru, exteriéru a inžinierskych sietí. Súčasťou projektu je aj obstaranie materiálno – technického vybavenia odborného teoretického a praktického vyučovania, ktoré sa realizuje modeznizáciou dielní praktického vyučovania, odborných učební (strojového obrábania kovov, základy elektroniky, optické vlákna, CISCO dielňa, informatiky, telekomunikačnej techniky, silnoprúdovej techniky, počítačových sietí) spolu s kompletným zázemím, učební teoretického vyučovania a odborných laboratórií.
Kontrolného dňa sa zúčastnil župan Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, ktorý sa živo zaujímal o chod rekonštrukčných prác. Vyzdvihol, že vďaka prostriedkom z EÚ, bude mať župa školu s vynovenými priestormi a moderným materiálno – technickým vybavením, čo umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Vďaka projektu môžeme privítať v školskom roku 2019/20 všetkých záujemcov o moderné technológie v nových priestoroch školy.

 • FT_ZUNS_01
 • FT_ZUNS_02
 • FT_ZUNS_03
 • FT_ZUNS_04
 • FT_ZUNS_06
 • FT_ZUNS_07
 • FT_ZUNS_09
 • FT_ZUNS_10
 • FT_ZUNS_11
 • FT_ZUNS_12
 • FT_ZUNS_13
 • FT_ZUNS_14
 • FT_ZUNS_15
 • FT_ZUNS_17
 • FT_ZUNS_18
 • FT_ZUNS_19
 • FT_ZUNS_20
 • FT_ZUNS_21
 • FT_ZUNS_22
 • FT_ZUNS_23
 • FT_ZUNS_24
 • FT_ZUNS_25
 • FT_ZUNS_26
 • FT_ZUNS_27
 • FT_ZUNS_28