Celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon.

Dňa 9.4. a 10.4.2019 sa konali v Auréliu- Zážitkovom centre celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon, ktoré poriadala SEA- Agentúra pre vzdelávanie a vedu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Žiaci našej školy Peter Krojer, Tamas Udvari / 2.MPS/, Peter Bedi a Marek Michalica /1.MPS/ sa týchto pretekov zúčastnili, preukázali svoju technickú zdatnosť, zručnosť a šikovnosť. V celoslovenskej konkurencii uspeli naši žiaci na peknom 7 mieste.

  • FT_H2AUTO_10
  • FT_H2AUTO_01
  • FT_H2AUTO_02
  • FT_H2AUTO_03
  • FT_H2AUTO_05
  • FT_H2AUTO_06
  • FT_H2AUTO_08
  • FT_H2AUTO_09
  • FT_H2AUTO_04
  • FT_H2AUTO_07