Technika nás spája

Zapojili sme sa do projektu Technika nás spája, v ktorom sa naši žiaci zúčastnili výmennej praxe na SPŠ Strojnícka na Fajnorovom nábreží a ich žiaci sa zúčastnili odborného výcviku u nás. Cieľom projektu je, aby žiaci mohli spoznať aj iné zaujímavé technológie, ktoré sa vyučujú aj na iných školách.

  • FB_FT_TENSA_01
  • FB_FT_TENSA_02
  • FB_FT_TENSA_03
  • FB_FT_TENSA_04
  • FB_FT_TENSA_05
  • FB_FT_TENSA_06
  • FB_FT_TENSA_07