IT Fitness Test 2019

Posledný májový týždeň všetci naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti IT Fitness Test 2019. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu. Celkové výsledky boli nad očakávanie prekvapivé, nakoľko priemer školy bol o 4,29% lepší ako je priemer stredných a vysokých škôl na Slovensku. Hoci testovanie odhalilo aj naše slabšie stránky, patrí našim študentom a ich pedagógom veľká pochvala. Veríme, že túto úroveň si škola nielen udrží, ale bude aj výzvou k dosahovaniu čoraz profesionálnejších výsledkov.

Naše výsledky.