Protidrogové vzdelávanie

Naši prváci sa v doprovode svojich triednych učiteľov zúčastnili v DK Zrkadlový háj protidrogového vzdelávacieho programu The Dark Trip , ktorý iniciovala školská výchovná poradkyňa Mgr. Iveta Péková. Divadelná inscenácia bola autentickým príbehom o teenagerovi, ktorý sa dostane k drogám a následne jeho život naberá rýchly spád, ktorý nevie zastaviť

  • FT_PrDrgVz_01
  • FT_PrDrgVz_02
  • FT_PrDrgVz_03
  • FT_PrDrgVz_04
  • FT_PrDrgVz_05
  • FT_PrDrgVz_06
  • FT_PrDrgVz_07
  • FT_PrDrgVz_08