Slovensko bez drog

Dňa 13.12.2019 sa uskutočnila prednáška „Slovensko bez drog“, kde sa žiaci oboznámili so škodlivosťou drog, ktoré majú negatívny dopad na ľudskú osobnosť. Pozrite si reakcie a fotky.

  • FT_DRG1912_01
  • FT_DRG1912_02
  • FT_DRG1912_03
  • FT_DRG1912_04
  • FT_DRG1912_05
  • FT_DRG1912_07
  • FT_DRG1912_06