Počet obsadených miest

Počet obsadených a voľných miest pre školský rok 2020/2021

Študijný odbor: 2682 K mechanik počítačových sietí
Počet prijatých žiakov: 46
Voľné miesta: 0

Študijný odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik
Počet prijatých žiakov: 10
Voľné miesta: 1

Študijný odbor: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
Počet prijatých žiakov: 13
Voľné miesta: 0