SOŠ Informačných technológií

SOŠ Informačných technológií

odborná zručnosť prináša kvalitnú prácu a uplatnenie v spoločnosti