70. Výročie založenia školy

Dňa 30.6.2021 sa nám podarilo na tretí pokus vďaka pandémie COVID 19 usporiadať slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70.výročia vzniku školy spojenú s odovzdávaním vysvedčení žiakom a ocenení pre zamestnancov školy, ktoré odovzdali hostia, p. župan Juraj Droba, prezident APZD Ing. Alexej Beljajev a prezident ZEPSR Ing. Róbert Verbich. Akadémia mala výbornú atmosféru dala na chvíľu zabudnúť na starosti s pandémiou.

 • FT_SOSIT70_A01
 • FT_SOSIT70_A02
 • FT_SOSIT70_A03
 • FT_SOSIT70_A04
 • FT_SOSIT70_A05
 • FT_SOSIT70_A06
 • FT_SOSIT70_A07
 • FT_SOSIT70_A08
 • FT_SOSIT70_A09
 • FT_SOSIT70_A10
 • FT_SOSIT70_A11
 • FT_SOSIT70_A12
 • FT_SOSIT70_A13
 • FT_SOSIT70_A14
 • FT_SOSIT70_A15
 • FT_SOSIT70_A16
 • FT_SOSIT70_A17