Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2021-2022

Prijímacie skúšky – výsledky po 2.kole 22.6.2021

Prijatí žiaci:
2682 K mechanik počítačových sietí

1. 23AL6
2. 63HF2
3. 77PE5
4. 76EN7
5. 57GZ8
6. 86SB6
7. 19FZ3
8. 76KQ9
9. 31ZJ9
10. 71DA3
11. 75EH9
12. 33GA8
13. 96SY1
14. 92XS9
15. 59KK5
16. 31XT3
17. 62BW5

2697 mechanik elektrotechnik
1. 89EZ1

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
1. 68DX2
2. 66ZL6
3. 27AZ9

Prijímacie skúšky – výsledky po 2.kole 10.5.2021

2682 K mechanik počítačových sietí
1. 72HA8
2. 64HG6
3. 84YD8
4. 25ML2
5. 93ZQ2
6. 63SA1
7. 13ZY8
8. 84ED6
9. 21HB6
10. 47FP2
11. 47JW9
12. 26AY8
13. 23BC1
14. 32DZ6
15. 95MS3
16. 12HX6
17. 17RX4
18. 44NQ7
19. 46WX7
20. 59WJ9

2697 K mechanik elektrotechnik
1. 65HA9

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
1. 21FZ8
2. 78TG7

3795 K klientsky manažér pošty
1. 68FR9

 

Prijímacie skúšky – výsledky po 1.kole

2682 K mechanik počítačových sietí
1. 55QE9
2. 75EH9
3. 39AR9
4. 63YA1
5. 18WK7
6. 42WF3
7. 24YW6
8. 12SJ9
9. 87WP4
10. 56WJ5
11. 76QR7
12. 49BS1
13. 88WZ8
14. 26LM5
15. 81CL7
16. 88CN6
17. 79RK8
18. 97JD5
19. 95BG4
20. 24HC1
21. 53QL6
22. 39FT9
23. 25XD4

2697 K mechanik elektrotechnik
1. 93KB9
2. 72PW2
3. 35SK7
4. 65NB1
5. 27TS1
6. 73LD2
7. 57HP3
8. 18FN9

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
1. 61EH3
2. 54BP1
3. 46BY2