Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2020-2021

Výsledky prijímacieho konania.