Prijímacie skúšky 2019 – 2. kolo

Oznamujeme, že II. kolo prijímacích skúšok sa bude konať dňa 18. júna 2019 (utorok) od 8.00 hod.
Študijné odbory:
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií