Opravné písomné maturitné skúšky

Písomné opravné maturitné skúšky sa konajú dňa 3.9.2013.

Opravný termín písomnej časti maturitnej skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra: utorok 03. 09. 2019 od 9.00 hod. Miesto: Súkromná SOŠ, Exnárova 20, Bratislava

Anglický jazyk B1: streda 04. 09. 2019 od 9.00 hod. Miesto: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava