Stáž Leonardo da Vinci – Hluboká nad Vltavou

 

Leonardo2

 

V dňoch 10.11.2013 až 23.11.2013 sa žiaci 3.TI  Fuksa,  Loipersberger,  Somorovský,  Petrík a 3.MPS Cseh,  Deters,  Szabo zo SOŠ IT

Pomocou programu Multisim navrhovali elektronické zapojenia a vyhodnocovali výsledky merania.Nakreslili si základné zapojovanie elektrických obvodov pre bytové elektrické jednotky a zároveň každý vykonal samostatné zapojenie na svojom pridelenom pracovisku.Žiaci na každom pracovisku potvrdili podpisom oboznámenie sa s bezpečnosťou pri práci, ochranou pred úrazom elektrickým prúdom a použitím istiacich prvkov.Bratislava pod vedením Mgr. Jozefa Péka zúčastnili programu stáže Leonardo da Vinci v SOŠE COP V Hlubokej nad Vltavou.

Oboznámili sa princípom, prevíjaním a zapojením 1. a 3. fázových asynchrónnych elektromotorov. Každý žiak si nakreslil zapojenia do zošita, vykonal výpočty a prakticky prepájal začiatky a konce vinutia cievok.

V učebni zabezpečovacej techniky pripojili a naprogramovali požiarne, poplachové, zabezpečovacie a tiesňové systémy pohybových čidiel ústredne EZS.

Pomocou rôznych elektrických meracích prístrojov vykonali zapojenie a základné merania napätia, prúdu, výkonu a cos j. Jednotlivé údaje si zapísali do poznámok.

Programovanie riadiacich a ovládacích prvkov elektropneumatického systému vykonali pomocou programovateľných automatov pomocou programu V4.0STEP 7 MikroWin

Programovanie a nastavovanie aktorov a ovládacích prvkov vykonali pomocou inteligentnej elektroinštalácii.

V posledný pracovný deň žiaci vykonali prezentáciu, ktorú odprezentovali pred vedením školy. Riaditeľ školy vykonal záverečné hodnotenie a odovzdal Osvedčenia.

Program vo voľnom čase:

 • žiaci si počas pobytu prezreli areál SOŠE,
 • boli na exkurzii vn, vvn v rozvodni Dasný,
 • pozreli si Zámok Hluboká nad Vltavou a jej okolie,
 • navštívili Lovecký zámok a ZOO Hluboká nad Vltavou,
 • v Českých Budějoviciach boli v Planetáriu. Pozorovali hviezdy, súhvezdie  a planéty. Vypočuli si zaujímavú prednášku o slnečnej sústave,
 • navštívili múzeum Historických vozidiel v dedine Pořežany,
 • večer si zahrali bowling,
 • celodenný výlet mali do mesta Český Krumlov. Pozreli si historickú časť, navštívili Múzeum útrpného práva, Hradné múzeum a Múzeum voskových figurín.,
 • celodenný výlet mali do mesta České Budějovice. Navštívili pivovar Budvar, kde si prezreli areál pivovaru a zároveň sa oboznámili s výrobou piva,
 •  v Českých Budějoviciach  boli aj v múzeu energetiky. V rekonštruovanom priestore starej rozvodne si prezreli prístroje zo začiatku storočia, inštalačné predmety, elektrické zásuvky, vypínače, dobový katalóg, historické domáce spotrebiče a dobové technické energetické zariadenia,
 • podvečer si pozreli film „ Temný svet“ v kine Cinestar,
 • navštívili sklárňu, kde sa oboznámili sa s výrobou skla, základným sklárskym náradím s výkladom a komentovanými ukážkami sklárskej výroby v Hlubokej nad Vltavou. Žiaci si mohli vyskúšať prácu s taveným sklom, žiak Petrík vytvaroval ružu,
 • žiaci mali odbornú exkurziu v Národnom technickom múzeu elektrotechniky, informatiky a akustiky v Prahe. Pozreli si Pražský hrad, Orloj, Karlov most, Václavské námestie a časť Prahy,
 • v jadrovej elektrárni Temelín sa zúčastnili exkurzie, kde sa dozvedeli o histórii a súčasnosti, spoznali technológiu a zabezpečenie elektrárne, dostali informácie o prevádzke,
 • v Českých Budějoviciach sa zúčastnili prezentácie škôl „Vzdelávanie a remeslo“.

Mgr. Jozef Pék

 

 • fot_hl_01
 • fot_hl_02
 • fot_hl_03
 • fot_hl_04
 • fot_hl_05
 • fot_hl_06
 • fot_hl_07
 • fot_hl_08
 • fot_hl_09
 • fot_hl_10
 • fot_hl_11
 • fot_hl_12
 • fot_hl_13
 • fot_hl_14
 • fot_hl_15
 • fot_hl_16
 • fot_hl_17
 • fot_hl_18
 • fot_hl_19
 • fot_hl_20
 • fot_hl_21
 • fot_hl_22
 • fot_hl_23
 • fot_hl_24
 • fot_hl_25
 • fot_hl_26
 • fot_hl_27
 • fot_hl_28
 • fot_hl_29
 • fot_hl_30
 • fot_hl_31
 • fot_hl_32