Projekt SMAPUDE_LIFE – Biomasa

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE SMAPUDE_LIFE

Názov projektu:              STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

Program:                           LIFE+         www.ec.europa.eu/environment/life

Akronym projektu:           SMAPUDE_LIFE

Číslo projektu:                  LIFE12 INF/SK/000165

 

Organizátor:                      BIOMASA, združenie právnických osôb, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743,

www.biomasa.skLogo_BIOMASA_ priesvitne

Doba realizácie:               01. 09. 2013 – 31. 08. 2016

Hlavný cieľ projektu:      Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody

 

Cieľové skupiny:              Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa, ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl, široká verejnosť

Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl

  • Interaktívné súťaže
  • Fotografické súťaže
  • Exkurzie
  • Prednášky
  • Vydanie a distribuovanie príručky o obnoviteľných zdrojoch energie

 

Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.

 ♦