Učebne odborného výcviku

Odborný výcvik sa vykonáva v odborných učebniach prispôsobených k jednotlivým učebným témam.

1./ Učebne Informatiky

Učebňa je zameraná na výuku programovacích jazykov, tvorbu internetových stránok, prácu s MS Office a Windows a iným softvérom. Taktiež sa tu pracuje aj s hardvérom. Obsahuje samostatné pracoviská pre žiakov. Výučbu v učebniach majú na starosti majstri OV Ing. Potocký, p. Rendek a Mgr. Ivan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2./ Učebňa CISCO

Učebňa CISCO je zameraná na tvorbu a prácu so sieťami, CISCO routermi, nastavenia a konfigurácie routerov pomocou rozhrania putty. Učebňa je vybavená ôsmymi počítačmi. Výuku zabezpečuje majster OV Mgr. Pék.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3./ Dielňa na prácu s optickými káblami

V tejto dielni žiaci pracujú s optickými káblami. Učia sa techinky zvárania a manipulácie s optickými vláknami. V dielni vyučuje majsterka Vargová.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4./ Telekomunikačná dielňa

Dielňa je vybavená na prácu s telefónnymi sieťami, ústredňami, prístrojmi a zapájaním telefónnych prístrojov do sietí. Výučbu na dielni vedie majster OV Mgr. Pék.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5./ Dielňa na prácu s elektronickými modulmi

V dielni žiaci pracujú s elektronickými modulmi. V dielni vyučuje majster OV p. Gašpar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

6./ Dielňa PC sietí

V dielni pracujú žiaci na konfigurácii počítačov v sieťových zapojeniach. Výuku vedie majster OV Bc. Cedula.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

7./ Dielňa elektrotechniky

V tejto dielni žiaci pracujú na základných zapojeniach praktickej elektrotechniky (zapojenie silnoprúdových obvodov, zabezpečovacích obvodov, dorozumievacích a kontrolných obvodov). V dielni vyučuje majster OV Bc. Cedula.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA