Učebne odborného výcviku

Odborný výcvik sa vykonáva v odborných učebniach prispôsobených k jednotlivým učebným témam.

1.) Dielňa pre ručné spracovanie materiálov (23)

Pracovná náplň v dielni je zameraná na ručné spracovanie kovov. Žiaci sa učia ako správne pilovať, rezať, vŕtať, vyhotovovať závity a ostatné činnosti súvisiace s kovoobrábaním. Praktické vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudnú žiaci v tejto dielni už v prvom ročníku sú nevyhnutné pri ďalšom štúdiu a aj v reálnom živote.

 

2.) Dielňa pre elektroniku a elektrotechniku (122)

Je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka, nadobúdajú tu vedomosti a zručnosti orientované na základné elektronické súčiastky, ich meranie a základné zapojenie.

 

3.) Dielňa pre telekomunikačnú techniku (117)

Žiaci sa počas štúdia učia základné elektromontážne práce, kde realizujú pripojenie vodiča na zásuvky, zakončujú rôzne typy káblov kryptovaním pomocou 3M svoriek. Ukončujú vodiče na krone pásky, oživujú príslušné modely, naučia sa príslušné tlačidlá na koncových zariadeniach.

 

4.) Dielňa počítačových sietí (123)

V dielni počítačových sietí žiaci spoznávajú základné druhy sietí, spracovávajú technickú dokumentáciu s použitím výpočtovej techniky a kreslia základné zapojenia sietí v objekte.

 

5.) Dielňa počítačových sietí (102)

Cieľom je naučiť žiakov porozumieť základnej komunikácii v sieti LAN, vysvetliť a porozumieť princípom protokolu TCP/IP.

 

6.) Dielňa pre informačné a komunikačné technológie (101)

V dielni pre informačné a komunikačné technológie si žiaci osvoja princípy komunikácie služieb VoIP. Žiaci si otestujú základné a učia sa ich používať. Na nastavenie služieb žiaci využívajú user management VoIP systému. V rámci CISCO Packet Tracer a konfigurovaním reálnych zariadení.

 

7.) Dielňa pre elektrotechniku a elektroinštalácie (121)

V tejto dielni žiaci spoznávajú základné silnoprúdové obvody a ich zapojovanie. Žiaci profesie mechanik elektrotechnik v oblasti silnoprúdová technika tu zapojujú a skúšajú elektromotory, vykonávajú merania na elektromotoroch a transformátoroch.

 

8.) Dielňa optických káblov a vedení (103)

V dielni optických káblov sa žiaci zaoberajú spájaním optických vlákien zváraním, lepením a mechanickým spájaním konektormi. Vytvárajú optické prepojenie aktívnych sieťových prvkov (Switchov). Merajú a čistia optické vlákna a taktiež žiaci merajú útlm optických vlákien.

 

9.) Dielňa informačných technológií (113)

V dielni informačných technológií žiaci začínajú pracovať so základnými programami balíka Office, ďalej sa tu učia programovacie jazyky, jazyk nižšej úrovne C, jazyky vyššej úrovne C++ a Visual Basic. Žiaci sa taktiež učia tvoriť webstránky, venujú sa tvorbe 3D objektov a animácií v programe Blender.

 

10.) Dielňa pre elektrotechniku – prepäťové ochrany (1)

V tejto dielni je žiakom objasnená konštrukcia ochrany objektov proti atmosférickému prepätiu, konštrukcia bleskozvodov a zároveň aj ochrana zariadení proti prepätiu, ktoré sa nachádzajú vo vnútri objektu. Táto dielňa sa využíva v praktickom aj v teoretickom vyučovaní.