Učebne prepäťovej ochrany a jazykového laboratória

Dňa 8.3.2016 sa uskutočnila malá slávnosť pri príležitosti spustenia dvoch nových učební, a to:

 • prepäťovej ochrany
 • jazykového laboratória

Stužky priniesli zástupcovia firmy ELHA Komplet , pán. riaditeľ Ing. Haramia, za ZEPSR generálny sekretár p. Mgr.A. Lasz, za občianske združenie ASIT prezident p. Terezka, ktorí prispeli k realizácií tohto projektu finančne a aj odborne.  Žiaci budú môcť využívať nové postupy vo výučbe. Tak môžu zvýšiť svoju odbornosť nielen v praktických zručnostiach, ale aj v jazykovom vybavení. Je to ukážka dobrej spolupráce zamestnávateľov so školou pri realizácií požiadaviek zamestnávateľov na absolventov školy.

 • FOTO_DOD160308_01
 • FOTO_DOD160308_02
 • FOTO_DOD160308_04
 • FOTO_DOD160308_03
 • FOTO_DOD160308_05
 • FOTO_DOD160308_06
 • FOTO_DOD160308_07
 • FOTO_DOD160308_08
 • FOTO_DOD160308_09
 • FOTO_DOD160308_10
 • FOTO_DOD160308_11
 • FOTO_DOD160308_12
 • FOTO_DOD160308_13
 • FOTO_DOD160308_14