Verejná obchodná súťaž

Prehľad stavu OVS – TU.

7/6/2019  Dodávateľ demontáž, montáž a osadenie dverí -vyhodnotenie -> Obchodná súťaž 040
27/5/2019  Prenájom miestnosti – školský bufet -> Obchodná súťaž 039
23/5/2019  Dodávateľ okien internátu -> Obchodná súťaž 038
25/4/2019  Dodávateľ opravy vjazdu -vyhodnotenie -> Obchodná súťaž 037
09/4/2019  Prenájom miestnosti – kancelárie -> Obchodná súťaž 036
1/4/2019  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 1Q/2019
30/1/2019  inštalácia Ethernet siete -> Obchodná súťaž 035
20/11/2018  Maľovanie izieb na internáte -> Obchodná súťaž 034
20/11/2018  Havarijná oprava kotolne -> Obchodná súťaž 033
14/11/2018  Nákup nových dverí do miestností -> Obchodná súťaž 032
18/9/2018  Nákup nových dverí do miestností -> Obchodná súťaž 031
11/9/2018  Prenájom priestoru pre umiestnenie automatu na bagety -> Obchodná súťaž 030
3/7/2018  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 2Q/2018
7/4/2018  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 1Q/2018
30/1/2018  Polročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 2.polrok/2017
12/7/2017  Polročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 1.polrok/2017
06/4/2017  Prenájom miestnosti – 334 a 337 -> Obchodná súťaž 029
26/1/2017  Polročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 2.polrok/2016
16/8/2016  Polročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 1.polrok/2016
21/6/2016  Prenájom miestnosti – školský bufet -> Obchodná súťaž 028
25/1/2016  Polročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 2.polrok/2015
19/11/2015  Prenájom miestnosti 44 -> Obchodná súťaž 027
13/7/2015  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 2Q/2015
15/4/2015 Dňa 13.4.2015  bola automatizovaným spôsobom v rámci EKS a v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska uzavretá zmluva č. Z20154026-Z medzi objednávateľom SOŠIT Bratislava a  dodávateľom MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, 974 01  Banská Bystrica na dodanie 14 kusov osobných počítačov Core 2 Duo E75009 2.93GHz 3GB DDR2 160 GB SATA DVD-ROM Intel GMA X4500 Win7 Profesional v celkovej sume 1500 € vrátane DPH. Dodávateľ MB TECH BB s.r.o. bol v zmysle aukcie elektronického kontraktačného systému   vyhodnotený ako najvhodnejší.
14/4/2015 Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 1Q/2015
15/10/2014 Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 3Q/2014

15/7/2014  – Prenájom miestnosti – školský bufet  ->   Obchodná súťaž 025

11/7/2014 –  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 2Q/2014

10/6/2014  – Prenájom miestnosti 234  ->   Obchodná súťaž 024

23/4/2014 –  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 1Q/2014

30/1/2014 –  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 4Q/2013

31/1/2014  – Prenájom miestnosti 333  ->   Obchodná súťaž 023

25/10/2013 –  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 3Q/2013

19/9/2013 – Prenájom miestností 231 a 233  ->   Obchodná súťaž 022

8/7/2013 –  Štvrťročná správa o uskutočnených zákazkách s nízkou hodnotou 2Q/2013

28/2/2013 – Prenájom miestností 230 a 232  ->   Obchodná súťaž 021

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Oznámenia o prieskume trhu:

21/4/2015 – Oznámenie o vyhlásení prieskumu trhu na zabezpečenie dodávateľa na :

    Názov predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia na realizáciu rekonštrukčných prác pri budovaní Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) na Strednej odbornej škole informačných technológií  Bratislava
    Predpokladanou hodnota zákazky:
19.990,- EUR bez PH
    Kontakt:
Radoslav Hija , 02/54653904, tender.bsk@p-m.sk
    kontakt za SOŠ IT :
PaedDr. Ján Sadloň, 02/44886728, sositba@sositba.sk

6/8/2014 – Oznámenie o ukončení prieskumu trhu – oprava zatekania

16/6/2014 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov pre router, tlačiareň a scanner

31/3/2014 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov potravín

5/3/2014 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov

14/2/2014 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov na dodávku počítačov

22/1/2014 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov na zabezpečenie klampiarskych a drobných hydroizolačných prác spojených s údržbou plochých striech

9/12/2013 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov software

26/9/2013 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov na dodávku minipočítačov

11/9/2013 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov na dodávku minipočítačov

11/9/2013 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov na dodanie školských lavíc a školských stoličiek

6/9/2013 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov na pokládku kobercov

20/8/2013 – Oznámenie o uskutočnení výberu dodávateľov na jedálne kupóny – gastrolístky

29/7/2013 – Oprava chladiaceho boxu

23/7/2013 – Rekonštrukcie