Erasmus+ 2017

V dňoch 27.3. až 7.4.2017 sa uskutočnila výmenná stáž v rámci projektu Erasmus+ so SŠ Teleinformatiky z Ostravy. Žiaci z družobnej školy SŠT Ostrava absovlovali odbornú prax na našej škole, kde sa oboznámili s LEGO-robotikou MINDSTORM, programovaním robota Human NAO, programovali riadiacu dosku Arduino UNO so zapájaním LED diód. Tiež sa venovali programovanie WEB stránky v kóde HTML.
Záujem zahraničních škôl o stáž na našej SOŠIT poukazuje, že naša škola je konkurencie schopná, nakoľko žiaci zo zahraničia poukázali na mnohé nové informácie a zručnosti, ktoré sa u nás naučili, ku ktorým sa na svojej škole ešte nedostali.
Ďakujeme za výborné ohodnotenie.

 • FT_Ostrava17_01
 • FT_Ostrava17_02
 • FT_Ostrava17_03
 • FT_Ostrava17_04
 • FT_Ostrava17_05
 • FT_Ostrava17_06
 • FT_Ostrava17_07
 • FT_Ostrava17_08
 • FT_Ostrava17_09
 • FT_Ostrava17_10
 • FT_Ostrava17_12
 • FT_Ostrava17_11
 • FT_Ostrava17_13
 • FT_Ostrava17_14
 • FT_Ostrava17_15
 • FT_Ostrava17_17
 • FT_Ostrava17_16
 • FT_Ostrava17_18
 • FT_Ostrava17_19
 • FT_Ostrava17_20
 • FT_Ostrava17_21
 • FT_Ostrava17_22
 • FT_Ostrava17_23
 • FT_Ostrava17_24
 • FT_Ostrava17_25
 • FT_Ostrava17_26
 • FT_Ostrava17_27
 • FT_Ostrava17_28
 • FT_Ostrava17_29
 • FT_Ostrava17_30
 • FT_Ostrava17_31