Európsky sociálny fond

esf_logo_ver

logo_leonardoŠkola je zapojená do projektov spolufinancovaných Európskou úniou.

Škola realizuje množstvo projektov na skvalitnenie odbornosti nielen pre žiakov, ale i pre našich pedagógov v rámci projektu celoživotného vzdelávania:

 • V rámci projektu ERASMUS+ bol schválený projekt na rok 2016:
  • Za technikou do EÚ
 • Nové formy prípravy odborníkov pre európsky trh práce v nadväznosti na nové trendy 21. storočia II.
 • Škola sa od roku 2013 každoročne zapája do rozvojových projektov budovania centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) projektami:
  • Elektrické meranie moderne
  • Kreatívne vyučovanie v odbornom výcviku
  • Odborne anglicky
 • V rámci Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci mala škola spracované a schválené projekty v roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 (Mladí technici v EÚ).
 • Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách,
 • Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách,
 • Globálne výzvy a ich dopad na rast konkurencieschopnosti v BSK
 • Cvičná firma
 • Príprava pedagógov pre otvorenú školu
 • Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi základných, stredných a vysokých škôl