Výmenná prax Bratislava – Neubrandenburg

Výmenná prax Bratislava – Neubrandenburg

2. až. 14. 4. 2013 na našej škole SOŠ IT

 

Každoročne sa uskutočňuje výmenná prax medzi SOŠ IT Bratislava a Neubrandenburg, Rostock a Schwerin v Nemeckej republike.

Naši žiaci tento rok odchádzajú do mesta Neubrandenburg. Praxe sa zúčastnia od 2.6.2013 do 14.6.2013.

Žiaci z Nemecka sa výmennej praxe zúčastňujú v mesiacoch marec – apríl tohto roku to bolo v dňoch 2.4.2013 až 12.4.2013.

Komunikácia medzi študentmi prebieha bez väčších problémov, dorozumievame sa nemecky, prípadne anglicky. Ak sa vyskytnú ťažkosti s komunikáciou je vždy k dispozícií tlmočník nemeckého a anglického jazyka zo Slovenska.

Prax na našej škole sa uskutočnila od dňa 2.4.2013 do 12.4.2013.
Žiaci boli doobeda rozdelení v troch učebniach, kde vykonávali inú praktickú činnosť.

p. Gašpar

 •  žiaci našej školy spolu so žiakmi z Nemecka obdržali modul Svetelný had 18 LED. Zapojenie funguje ako multiplexovaný display. Tranzistory a integrovaný obvod ovládajú rozsvecovanie a zhasínanie troch skupín LED. Jednotlivé skupiny diód LED sú samostatne ovládané, vždy svieti len jedna skupina diód. Zapojenie je možné rozšíriť až na 10 skupín po 10 LED.
 •  druhou prácou bol modul Animovaný zvonček LED s napájaním. Konštrukcia je postavená na populárnom obvode NE555, pracujúcom vo svojej štandardnej konfigurácii, ako astabilný multivibrátor. Citlivosť priebehu je možné konfigurovať zmenou rezistora a kondenzátora. Vstupný impulz z vývodu 3 NE555 otvára tranzistory a podľa toho aká polvlna práve prebieha. LED diódy sa postupne rozsvecujú podľa toho, ako je nastavené prahové napätie určené rezistormi. Oba moduly fungovali. 

Mgr. Pék

 •  ďalší deň bolo Zapnutie zariadenia, prístup na zariadenie a konfigurácia pomocou aplikácie PuTTY pre úvodnú konfiguráciu routera programom CISCO. Najskôr sme sa oboznámili s dokumentáciou, kde bolo zapojenie počítačov a rozhranie rozvádzača.

Vykonali sme LAN kabeláž počítač – zásuvka – router. V telekomunikačnej miestnosti – bolo potrebné prepojiť rozvádzače, HUB k routrom pre využitie chrbticovej kabeláže – vertikálnym káblom. Vykonali sme základnú konfiguráciu zariadenia, kde bolo dôležité dbať na privilegovaný a neprivilegovaný mód. Nakonfigurovali sme základné údaje pre terminál menom účastníka, vstupné heslo, vykonali zálohu konfigurácie, jej obnovu, vytvorenie obnovy hesla a vyskúšali sme zvládnutie nášho programovania.

Ing. Potocký

 •  žiaci programovali v programe C++ v jazyku C. Zadávali radu príkazov, ktoré si následne mohli skontrolovať v debugu. V prípade chybného príkazu program vypísal chybu, ktorú bolo potrebné identifikovať a opraviť.

Poobede mali určený program, ktorého sa všetci zúčastňovali:

 •  prehliadka mesta zo sprievodcom, prehliadka parlamentu, exkurzia vo Volkswagen,  Majolika Modra, výlet do Bojníc, okolie Bratislavy, Červený kameň, Trnava, TV Markíza, prehliadka Gabčíkova, Devín, športové popoludnia.

Na záver ich výmennej praxe na Slovensku vypracovali nemecký žiaci prezentáciu.

Žiaci SOŠ IT 3. MPS a 3.TI, ktorí sa zúčastnia výmennej praxe v Nemecku: Lukáš Bolgáč, Robert Chobot, Erik Mokoš,Viliam Psota, Terézia Kalinová, Adam Kiss

 • IMG_NNS_01
 • IMG_NNS_04
 • IMG_NNS_07
 • IMG_NNS_05
 • IMG_NNS_06
 • IMG_NNS_08
 • IMG_NNS_09
 • IMG_NNS_11
 • IMG_NNS_02
 • IMG_NNS_12
 • IMG_NNS_13
 • IMG_NNS_10
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA