Budova škola

Budova škola

 

Návšteva sponzora Fujikura

Dňa 13.4.2017 návštívili našu školu zástupcovia firmy Fujikura, pán David Parry z Anglicka, riaditeľ HEIZER OPTIK pán. Szabolcs Heizer a odovzdali nám dar – optický zvárací prístroj Fujikura v hodnote 4415€ na výučbu. Je to ďalší dobrý príklad spolupráce zamestnávateľov a školy.

 

 

Za priamu ukážku zaradenia nových technológií do vyučovacieho procesu ešte raz vďaka.

 

Erasmus+ 2017

Junior Internet

V súťaži Junior Internet bola práca našich žiakov III. MPS triedy, Tomáša Silného, Petra Silného a Adama Petnucha,  posudzovaná v rámci prvého kola 12. ročníka súťažnej konferencie. Odborná hodnotiaca komisia súťaže  odporučila projekt na postup do finále súťaže. Žiaci prezentovali prácu na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v dňoch 31. 3. 2017  a 1. 4. 2017 a získali Špeciálnu cenu dekana fakulty. Blahoželáme k úspechu

Lyžovačky 2017

Tento rok sme lyžovali takto:
I.turnus 29. 01. – 03. 02. 2017, stredisko Ski Telgárt. – zúčastnili sa žiaci I. ročníkov
II. turnus 26. 02. – 03. 03. 2017, stredisko Ski Bachledova – zúčastnili sa žiaci II. ročníkov

Imatrikulácie 1. ročníkov 2016

Dňa 21.12.2016 pripravili žiaci vyšších ročníkov pod vedením hl. vychovávateľky Bc. C.Valovičovej pre prvé ročníky kultúrny program s odovzdávaním stužiek školy. Okrem hudobnej prezentácie( hry na klavír a na gitaru) pripravili aj súťaže medzi jednotlivými triedami( jedenie lekvárového chleba ,v spievaní“ karaoke“ ,rýchlostných pretekov na igelitovej taške a mnoho ďalších zábavných súťaží). Súťažiaci získali vecné ceny, ktoré venovalo ZRPŠ.

Súťaž ZENIT web 2016

Krajské kolo v súťaži ZENIT web sa uskutočnilo na SOŠ polygrafickej dňa 30.11.2016 a aj naša škola mala zastúpenie .

Úspešné dni otvorených dverí – december 2016

V dňoch 1.-2.decembra 2016 sa na našej škole uskutočnili „Dni otvorených dverí“.Aj tento rok sme pripravili bohatý sprievodný program, do ktorého sa mohli návštevníci zapojiť(stavanie 3D Puzzle modelov áut, súťaže v ovládaní legoautíčok cez mobilnú aplikáciu, ukážky programovania v jazyku „C“ humanorobota NAO, vyrobenie si prívesku na 3D tlačiarni).Do programu vstupovali aj budúci zamestnávatelia zastúpení generálnym sekretárom ZEP SR Mgr.A.Laszom a prezidentom Asitu o.z. p.S.Terezkom, ktorí sprostredkovávali informácie o požiadavkách kladené na dnešných absolventov SŠ, možnosti uplatnenia na trhu práce a ponúk samotných pracovných miest.

Veľmi nás potešil samotný záujem o našu školu a naše odbory, nakoľko v priebehu tohto podujatia nás prišlo navštíviť  viac ako 140 žiakov ZŠ so svojimi rodičmi.

Dni remesiel

V dňoch 23-25.11.2016 sme sa zúčastnili v Českých Budejoviciach výstavy a prezentácie “Vzdělaní a
řemeslo” s medzinárodnou účasťou. Naša škola prostredníctvom partnerskej školy SOŠE Hluboká n/V
prezentovala študijné odbory: Mechanik počítačových sietí, Mechanik elektrotechnik a Technik
informačných a telekomunikačných technológií.
Pán riaditeľ PaedDr.Ján Sadloň spolu so zástupkyňou riaditeľa Ing. Cíferskou sa zúčastnili
odbornej konferekcie “Realizácia sektorovej dohody pre elektrotechniku a energetiku”.

Volkswagen – Y robot

Naša škola sa zúčastnila súťažnej prezentácii projektu „Stredné školy a technika“-Y robot konané dňa 20.10.2016 v akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia. Reprezentovali nás :Marek Laudis,  Erik Mesároš pod vedením Ing.P.Potockého a Ing.R.Letka.

Súťažilo sa v hardvérovej úprave dosky plošných spojov riadením jasu svetelnej diódy LED časovačom cez mikropočítač ATmega16A-zdrojový kód v jazyku C a softvérové ovládanie informačného displeja. Prezentácia mala podľa členov poroty vysokú úroveň a a umiestnili sme sa na neoficiálnom 2.mieste za čo patrí poďakovanie žiakom a aj našim vedúcim celého projektu.

Mladý tvorca 2016

V dňoch 26.4.-27.4.2016 sa naša škola zúčastnila 24. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl „MLADÝ TVORCA 2016“, ktorá sa konala v Nitre na výstavisku Agrokomplex. Naša prezentácia reálneho použitia inovatívnych edukačných prostriedkov LEGO a humanorobota NAO bola v priestoroch asociácie spoločností IT, ktorého sme členmi.

Odborná verejnosť, zástupcovia škôl a vzdelávacích inštitúcií, ale aj široká verejnosť mali možnosť pozrieť si ukážky práce našich žiakov v legorobotike a v programovaní humanorobota NAO čo sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou a počas celého podujatia bol stánok Asitu preplnený návštevníkmi.

Podujatie moderoval Roman Bomboš z RTVS, ktorý zároveň nahrával rozhovory s účastníkmi k jednotlivým témam a súťažiam, ktorí súťažili vo viacerých disciplínach ako napr. v rýchlostných pretekov legorobotov cez mobilnú aplikáciu.

Našu školu reprezentovali: Pán riaditeľ PaedDr. Ján Sadloň, žiaci Erik Meszároš, Jakub Gajdoš a Erik Mesároš.