Informácie k prihláseniu

Vzhľadom na nariadenia vlády o počte žiakov v triede (5 žiakov + učiteľ) sme vytvorili systém k regulovaniu počtu žiakov v triedach na prezenčnej výučbe.

Žiaci 1 – 3 ročníka sa môžu prihlásiť na dni streda, štvrtok a piatok, t. j. len na tie dni kedy majú odborný výcvik (v pondelok a utorok je prezenčná výuka len pre štvrté ročníky, ostatné ročníky sú v týchto dňoch dištančne). Prihlásiť sa musí s dostatočným predstihom, minimálne jeden pracovný deň dopredu. Napr. žiak, ktorý chce prísť na odborný výcvik do školy v stredu sa prihlási najneskôr v pondelok.

1. Každý žiak pred nástupom do školy prezenčnou formou dopredu vykliká kedy sa môže (chce) zúčastniť výučby.
Škola následne môže potvrdiť alebo zamietnuŽiaci 1 – 3 ročníka sa môžu prihlásiť na dni streda, štvrtok a piatok, t. j. len na tie dni kedy majú odborný výcvik (v pondelok a utorok je prezenčná výuka len pre štvrté ročníky, ostatné ročníky sú v týchto dňoch dištančne). Prihlásiť sa musí s dostatočným predstihom, minimálne jeden pracovný deň dopredu. Napr. žiak, ktorý chce prísť na odborný výcvik do školy v stredu sa prihlási najneskôr v pondelok. ť žiakovi účasť.
V prípade, že je účasť zamietnutá alebo sa nemôžete prezenčne zúčastniť na vyučovaní, stále platí povinnosť zúčastniť sa dištančnou formou cez discord alebo inak podľa dohody s vaším vyučujúcim.
2. Prihlasovacie meno je priezvisko + prvé písmeno mena, všetko malým bez diakritiky.
3. V prípade problémov s účtom alebo prihlásením sa obrátte na pána majstra Ivana.
Žiaci ktorí bývajú na internáte pokračújú dištančnou formou výučby.

Prihlásenie

@
🔒