Stredná odborná škola informačných technológií
PaedDr. Ján Sadloň
PaedDr. Ján Sadloň
Riaditeľ školy
sadlon@sositba.sk
Odborná výchova
Ing. Anna Cíferská
Ing. Anna Cíferská
Zástupkyňa pre odbornú výchovu
ciferska@sositba.sk
Teoretické vyučovanie
Mgr. Erika Vaľková
Mgr. Erika Vaľková
Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
valkova@sositba.sk
Internát
Bc. Carmen Valovičová
Bc. Carmen Valovičová
Hlavná vychovávateľka

valovicova@sositba.sk
Ekonomický úsek
ing. Darina Zemanová
Ing. Darina Zemanová
Zástupkyňa pre ekonomický úsek
zemanova@sositba.sk