Foto

Internát


Odborná učebňa
anglického jazyka


Odborná učebňa
aplikovanej
informatiky


Odborná učebňa
virtuálnej reality


Odborná učebňa
elektrotechiky


Odborná učebňa
programovania
CNC strojov


Odborná učebňa
IKT


Voľnočasové
aktivity


Malá telocvičňa


Kuchyňa


Telocvičňa


Posilňovňa


Výmenná prax
Viedeň


Exkurzia
Viedeň


Exkurzia
Osvienčim


Výstava
Bibliotéka


Stáž
Ostrava


Sústredenie
Banská
Štiavnica


Výmenná prax
Nemecko


60. výročie školy


70. výročie školy