Foto

Internát

Odborná učebňa
anglického jazyka

Odborná učebňa
aplikovanej
informatiky

Odborná učebňa
virtuálnej reality

Odborná učebňa
elektrotechiky

Odborná učebňa
programovania
CNC strojov

Odborná učebňa
IKT

Voľnočasové
aktivity

Malá telocvičňa

Kuchyňa

Telocvičňa

Posilňovňa

Výmenná prax
Viedeň

Exkurzia
Viedeň

Exkurzia
Osvienčim

Výstava
Bibliotéka

Stáž
Ostrava

Sústredenie
Banská
Štiavnica

Výmenná prax
Nemecko

60. výročie školy

70. výročie školy