Čo je u nás
nové?


Pekné leto!

Všetkým našim študentom, ktorí sa tešia na zaslúžený oddych, dovolenky,
či akokoľvek plnohodnotne strávené  nastávajúce prázdninové chvíle,
želajú za celoročnú spoluprácu vďační

pedagogický zbor a zamestnanci školy.

Týždeň vedy
na FJFI ČVUT v Prahe

Od 15.6. do 21.6. sa náš študent Alta Boor (2.ME) zúčastnil prestížnej stáže pre vybraných fyzikálne nadaných študentov SŠ počas ždňa vedy na FJFI ČVUT.

Alta nám priblížil svoju zaujímavú skúsenosť takto: "Mal som tam odborné prednášky o vedeckej komunikácií a prednášky od profesorov, najmä ohľadom jadrovej fyziky. 2 dni (po, ut) som na Katedre jaderných reaktorů pracoval v 3-člennej skupine na projekte ,, Stanovenie axiálneho rozloženia výkonu v aktívnej zóne reaktoru VR-1". V rámci neho sme mali ďalšie prednášky, kde sme dostali hĺbkove vysvetlenie problematiky a všetky teoretické vedomosti potrebné k uskutočneniu praktickej časti.

Po tomto teoretickom úvode a rozbore úlohy sme dostali školenie pre vstup do kontrolovaného pásma a svoje merania a manipulácie robili priamo na ich výcvikových štiepnych reaktoroch pod vedením vedúceho zmeny. Reaktor bol za týmto účelom uvedený do kritického stavu. Skúsili sme si okrem toho aj dozimetriu žiarenia, držali jadrové palivo, bola nám vysvetlená práca operátora atď.

Následne sme z týchto činností spracovávali prezentáciu, ktorú som prednášal počas záverečnej konferencie v piatok a práca je v akademickej knihe uvedená ako zborníkový príspevok. V stredu som bol na exkurziíi v Ústave jaderného výzkumu Řež, a.s. na pracoviskách urýchľovačov a opäť výskumných reaktorov a na medzinárodnej študentskej konferencii jadrového inžinierstva. A v nedeľu som si stihol nakonfigurovať aj vlastné výboje vo fúznom reaktore typu Tokamak."

Držíme Altovi  palce v jeho atraktívnom koníčku! 

Viac...

Biliardový
turnaj na škole

1. miesto:  Šimon Peter Suchoň
2. miesto: Samuel Koma, Šimon Patrik Mojžiš
3. miesto: Marko Potzner

Návšteva župana BSK

Dňa 11. júna 2024 nás navštívili p. župan Mgr.  Juraj DROBA, MBA, MA s riaditeľkou odboru školstva, mládeže a športu, pani Mgr.  Janou Zápalovou a poradcom predsedu pre oblasť školstva, p. Polatom Elalmisom. Prezreli si školu s novinkami , ktoré pribudli od poslednej návštevy a to: závodný okruh pre vodíkové autíčka, programovanie CNC strojov a tvorbu 3D tlače.

Zážitkom bolo prevezenie sa p. župana na elektrickom autíčku, ktoré žiaci pripravovali na celoslovenskú súťaž, usporiadanú naším partnerom ZSE a.s. v Piešťanoch. Pán župan sa živo zaujímal o dianie v škole a porozprával sa aj so žiakmi.

Príspevok  na portáli BSK...

Viac...

Jarná ITAPA 2024

Dňa 18. júna sme sa zúčastnili so žiakmi II.MPSA a III.MPSB konferencie Jarná ITAPA 2024.  Dozvedeli sme sa veľa nových informácii z oblasti školstva a kybernetickej bezpečnosti. Stretli sme sa aj s ministrom školstva Tomášom Druckerom, ktorý nám predniesol jeho postoj k situácii v školstve. Oboznámili sme sa so softvérom Pegasus. A nakoniec sme sa zúčastnili prednášky Generatívna AI a kyberbezpečnosť v anglickom jazyku. Dúfame, že táto konferencia bola pre našich žiakov obohatením.

Viac...

Školské kolo
online šachu

1. miesto: Martin Valent, 3.mpsa
2. miesto: Ladislav Rigo, 2.mpsb
3. miesto: Martin Masný, 3.mpsb


IT Fitness test 2024

Posledný májový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Jakub Mišík88.00%
2. miesto: Filip Klobučník – 64.00%
3. miesto: Samuel Srnka 36.00%

Víťazom srdečne blahoželáme!

Voľby do Rady školy

Dňa 10.6.2024, v čase od 10:20 do 11:00 hod., v miestnosti 213, sa konajú voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov do Rady školy.

2. kolo
prijímacieho konania

Termín druhého kola je 18. júna 2024 o 8:00 na obsadenie voľných miest pre žiakov prvého ročníka šk. roka 2024/25 v odboroch:

Termín podania prihlášok: do 12. júna 2024

Mladý digitálny Európan

Dňa 15. mája 2024 sa  naši študenti zapojili do certifikačného elektronického testovania so zameraním na vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť, ktoré má aj formu vedomostnej súťaže pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

V školskom kole triumfovali:

1. miesto:  Mikuš Samuel  - 93,30 % (3.mpsa)
2. miesto:  Popovič Samuel  - 86,70 % (3.mpsa)
3. miesto:  Škorík Sebastián a Valent Martin  - 76,70 % (3.mpsa)

Víťazi postupujú do celoslovenského kola. Gratulujeme!

Celoslovenské preteky vodíkových RC autíčok H2GP PRO 2024

Dňa 2.5. a 3.5.2024 sa konali preteky vodíkových autíčok, ktorých sa zúčastnila tak ako každý rok i naša škola.

Tím „ Hlinickí jazdci“ tvorili žiaci Alexandra Holečková, Adam Čalava, Natália Marková, Kataryna Vorobiová a Milan Martinák pod vedením p. Bc. Valovičovej.

Žiaci vynaložili veľkú  snahu a ako tím získali cenu férového tímu.

Gratujuleme.

Viac...

Školské kolo
programátorskej súťaže
Python Cup

Dňa 24. apríla 2024 sa  naši študenti zúčastnili školského kola programátorskej súťaže PytonCup. Aj v  tomto ročníku sme mali na škole víťazov:

1. miesto:  Samuel Bobro a Adam Spusta  (2.mpsb)
2. miesto:  Richard Švajdlenka a Samuel Kušnír  (2.mpsb)

Víťazi postupujú do celoslovenského kola. Gratulujeme!

Voľba Rady školy


Na základe poverenie Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečí riaditeľ školy do 9. júla 2024 voľby z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov žiakov. Do Rady školy budú delegovaní aj štyria zástupcovia zriaďovateľa.

Viac...

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční formou konzultácii s vyučujúcimi dňa 25. apríla (štvrtok) od 14:30 do 16:00 v odborných učebniach, kmeňových učebniach a v kabinetoch, podľa jednotlivých predmetov. Pedagogickí zamestnanci sa v tomto čase budú
zdržiavať na pracovisku.

Apple dni na škole


Počas týždňa pred veľkonočnými sviatkami mali naši študenti možnosť podrobne sa oboznámiť s technologickým ekosystémom produktov a služieb  spoločnosti Apple, Inc., ktorá je svetovým lídrom v oblasti spotrebnej elektroniky.  Zariadenia na vyučovanie  zapožičala DiTRADE Slovakia, s.r.o.

Viac...

Virtuálna realita

18.3.2024 žiaci školského internátu navštívili štúdio "Virtuálnej reality". Bol to pre nich veľký zážitok stretnúť sa s novými digitálnymi technológiami.

Viac...

Junior kóder


Celoslovenská súťaž v programovaní, manažmente a 3D tlači prebehla 14. marca na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity. Náš študent Martin Valent z 3.mpsa sa umiestnil na krásnom 4. mieste, v konkurencii ďalších 29 finalistov.

Gratulujeme!

Viac...

Školské kolo SOČ 

sa na našej  škole ukutočnilo dňa 22. februára 2024.
Do krajského kola postupujú dve práce:

v odbore „Elektronika, hardware, mechatronika“,  práca žiakov Dominika Hába a Martina Micu „ CNC obrábacie stroje

a v odbore „Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie“, práca žiakov Mareka Farkaša a Juraja Adamoviča  „E-kolobežka – základ elektromobility

Gratulujeme.

Viac...

Deň otvorených dverí 

sa na našej škole uskutočni dňa 20.  februára 2024 v čase 8:00 - 15:00.

Zúčastnilo sa ho v hojnom počte  83 záujemcov vrátane rodičov, ktorí sa veľmi živo zaujímali o všetky aktivity školy a študijné odbory.  Prehliadku absolvovali v odborných učebniach , konzultáciach spoločností Dell, Slovnaft a Západoslovenská distribučná. Bol pre nich pripravený bohatý program (modelovanie na 3D tlačiarňach, súťaže v lego autíčkach, elektrické a vodíkové autíčka...).

Veríme, že sme im pomohli v ich budúcej voľbe a s niektorými z nich  sa v septembri 2024  znova uvidíme.

Viac...

Preteky
vodíkových autíčok

SOŠ IT dňa 13. 2. 2024 usporiadala preteky vodíkových autíčok.
Súťaže sa zúčastnili školy SOŠ polygrafická, Stredná priemyselná škola strojnícka, SOŠ elektrotechnická Hluboká nad Vltavou a SOŠ IT Hlinícka.

Víťazom súťaže sa stal tím SOŠ IT:
Alexandra Holečková, Adam Čalava, Milan Martinák
pod vedením p. Valovičovej.

Celému tímu srdečne gratulujeme.

Viac...

Valentín
v školskom internáte

14. 2. 2024 žiaci školského internátu oslávili tento deň,
ktorý sa datuje od 15. storočia. Zabavili sa pri rôznych súťažiach a tanci.

Viac...

Volejbalový zápas

Medzi ŠI Polygrafia a ŠI Hlinícka sa 7.2.2024
odohral priateľsky volejbalový zápas.
Žiaci ŠI Hlinícka zvíťazili nad súperom pomerom 3:2.

Gratulujeme.

Viac...

polygon časozber.mp4

Výstavba
výukového polygónu

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave, 12. januára 2023 slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie. Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja.

Po roku Vám prinášame časozberné video.

Viac...

Príjemné
prežitie sviatkov

veľa zdravia, rodinnej pohody a úspešný nastávajúci rok 2024

Vám želá kolektív zamestnancov školy.

Imatrikulácie

20. 12. 2023 sa na škole konali pre žiakov prvých ročníkov imatrikulácie. Úvod patril kultúrnemu programu a potom žiaci predviedli svoju zdatnosť a šikovnosť. Na záver tejto slávnosti zložili sľub a obdržali imatrikulačné stužky.

Viac...

Umelá inteligencia

Dňa 19. decembra.2023 sa uskutočnila
moderovaná prednáška na tému „umelá inteligencia“.
Pozvanie prijal jeden z popredných odborníkov na informačné technológie
pán Lukáš Hatala, ktorý pracuje v nadnárodnej spoločnosti DXC.technology.

Poskytol množstvo nových pohľadov na tento odbor , snažil sa odpovedať na všetky kladené otázky a poukázal na množstvo možností
uplatnenia sa v tomto sektore.

Viac... 

Riaditeľské voľno 

bude na našej škole dňa 22. decembra (piatok)

Národný projekt:
Podpora pomáhajúcich
profesií 3 (POP3)

ESO4.6. Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím (ESF+)..

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU PLUS V RÁMCI PROGRAMU SLOVENSKO

Viac...

ESO4.5. Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravya učňovskej prípravy (ESF+)

kód projektu: 401402DLC8

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 8. decembra (piatok) o 15:00 v kmeňových triedach.
V tento deň bude zároveň uzávierka príspevkov na ZRPŠ.

Deň otvorených dverí 

Dňa 21. novembra 2023 sa uskutočnil na našej škole Deň otvorených dverí .

Celkovo  sme privítali 146 návštevníkov, čo nás samozrejme veľmi potešilo.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 20. februára 2024.


Viac...

Informatická súťaž

Dňa 9.11.2023 sa  naši študenti zúčastnili celoslovenskej súťaže v informatike.
Aj v 17. ročníku sme mali na škole víťazov:

1. miesto:  Samuel Kušnír  (percentil 93,24 / 61,5 boda)
2. miesto:  Samuel Peterec  (percentil 92,24 / 60 bodov)
3. miesto:  Martin Hruška  (percentil 89,6 / 57,33 boda)

Gratulujeme!

Odborná exkurzia

Žiaci tried II.MPSA, II.TI a II.ME sa spolu s majstrami OV (Mgr. Jozef Pék,
Bc. František Cedula, Ing. Peter Skalský a Tomáš Michal Krammer)
zúčastnili 27.10.2023 v Auréliu Bratislava odbornej exkurzie „Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie“.

Exkurzie sú určené predovšetkým pre žiakov, študentov a odbornú aj širokú verejnosť, a to v rámci realizácie národného projektu Žiť energiou“, financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Viac ...

Halloween
na školskom internáte 

Na školskom internáte sa v stredu  25. 10.  konala halloween-ska párty. Študenti nechali svojej kreativite voľnú ruku a pripravili si poriadne prepracované a zaujímavé masky.


Celý večer bol okrem strašidelnej atmosféry obohatený aj o rôzne súťaže. Nechýbala ani tombola, kde mohli zúčastnení vyhrať vtipné, ale aj veľmi užitočné ceny.

V suteréne bol pre nich pripravený strašidelný labyrint, ktorý si vyžadoval naozaj veľkú dávku odvahy. No každému sa z neho našťastie podarilo vyviaznuť živému. 


Študent s najprepracovanejšou maskou si na koniec párty odniesol aj svoju výhernú cenu. Celý strašidelný večer sa niesol predovšetkým v duchu priateľstiev a dobrej nálady.

Viac...

Školské kolo ZENIT
v programovaní 

Dňa 17. októbra prebehla na našej škole programátorská súťaž,
ktorá bola rozdelená na dve kategórie,  podľa ročníkov.
Víťazi  nás budú reprezentovať v krajskom kole.

Kategória A:
1. miesto: Martin Valent
2. miesto: Samuel Bobro

Kategória B:
1. miesto: Adam Spusta
2. miesto: Filip Lovíšek

Gratulujeme!
Viac...

Deň otvorených dverí 

bude na našej škole v dvoch termínoch:

I. termín: 21. novembra 2023 od 8:00 do 15:00 hod.
II. termín: 20. februára 2024 od 8:00 do 15:00 hod.


Viac z minulých rokov...

Florbalový zápas 

Dňa 4.10. sa naši žiaci zúčastnili florbalového zápasu
medzi ŠI Hlinícka a ŠI Polygrafická.
Žiaci vynaložili veľké úsilie a zdolali ŠI Polygrafiu 15 : 10 .

Gratulujeme.

Viac...

Plenárne zasadnutie
a triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 29. septembra o 15:00 v jedálni školy.
Následne sa rodičia v sprievode triednych presunú do kmeňových učební.

Náhradné a opravné maturitné skúšky 

Praktická časť: 18. septembra (pondelok) o 7:30.
Teoretická časť: 25. a 26.  septembra 2023 (pondelok, utorok) o 8:00.

Harmonogram

Otvorenie školského roka 2023/24

Zahájenie školského roka sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023.

Nástup žiakov je nasledujúci:

pre 2., 3. a 4. ročník o 8:00 hod. v kmeňových triedach
pre triedy 1. ročníka o 9:00 hod. v jedálni školy.

Prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin a veľa úspechov v štúdiu.
Tešíme sa na Vás!

Prieskum trhu

Na opakovanú ročnú revíziu všetkých elektrických zriadení na našej škole. Ich približný počet je 475 kusov. Prosíme ponuky posielať na e-mail: pekarek@sositba.sk. Termín je 26.07.2023 do 12:00.

Telefón: 02/44885001 (správca budovy p. Pekárek).

Je OK, ak nie si OK:
Prázdniny nie sú
len o zábave

Milí rodičia, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste sa zapojili do nášho projektu JE OK, AK NIE SI OK. Rozbehli sme ho spolu s OZ IPčko na stredných školách a jeho cieľom je zlepšiť duševné zdravie našich detí. Začať môžeme už vysvedčením – netrestajme za zlé známky, ale zmeňme spôsob, akým sa dieťa učí a pripravuje. 

Počas prázdnin sa s nimi čo najviac rozprávajme a ak uvidíme takzvané červené vlajky, nenúťme ich za každú cenu zdôveriť sa nám. Bezplatnú odbornú pomoc pre dospievajúcich nájdete na našom webe www.niesomok.sk alebo priamo v IPčku. Prázdniny totiž nie sú vždy len o zábave – toto obdobie môže prehĺbiť existujúce problémy. Držím vám palce a prajem pekné leto,

Juraj Droba, predseda Bratislavského kraja

Biliardový
turnaj na škole

1. miesto:  Jakub Oravec
2. miesto: Michal Pražák
3. miesto: Marek Farkaš, Andrej Schulcz

Celoslovenské preteky

Naši žiaci sa  v sobotu 24.6.2023 zúčastnili záverečných pretekov Green Power na motokárovej dráhe v Dlhej pri Trnave.

V kategórií F24 sme si vybojovali  1. miesto v celkovom hodnotení.

Koncoročný výlet 

Krásne prostredie Pri horárni v Krasňanoch sa stalo pre našich študentov vynikajúcou príležitosťou užiť si namiesto vyučovania slnečný deň na guláš párty spojenú s grilovačkou.

Viac...IT Fitness test 2023

Posledný májový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Alta Boor – 1.me, 96.0%
2. miesto: Gabriel Pajchl 2.mpsb, 96.0%
3. miesto: Richard Švajdlenka – 1.mpsb, 88.0%

Víťazom srdečne blahoželáme!

Školské kolo
online šachu

1. miesto: Martin Valent, 2.mpsa
2. miesto: Ladislav Rigo, 1.mpsb
3. miesto: Martin Masný, 2.mpsb


2. kolo
prijímacieho konania

Termín druhého kola je 20. júna o 8:00 na obsadenie voľných miest pre žiakov prvého ročníka šk. roka 2023/24 v odboroch:

2697 K mechanik elektrotechnik: 2 miesta

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií: 6 miest

2682 K mechanik počítačových sietí: 0 miest

Prieskum trhu

Na našom školskom internáte, telocvični aj v kuchyni potrebujeme vymeniť v ističových skriniach, ističe jednopólové 152ks, ističe trojpólové 10ks, Vypínače 6ks, prúdove chrániče 152ks, prepojovacie listy , Din lišty, CYKY-J 5x2,5, žľaby 30bm. Obhliadka je nutná!

Telefón: 02/44885001 (správca budovy p. Pekárek).

Harmonogram
maturitnej skúšky 

Slávnostná zahájenie ústnej formy internej časti MS
bude 22. mája 2023 o 7.30 hod. v jedálni školy.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení
bude 26. mája 2023 o 11.00 hod., taktiež v školskej jedálni.

Viac...

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 20. apríla (štvrtok) o 15:30 v kmeňových triedach.

Celoslovenské
preteky autíčok
na vodíkový pohon

V dňoch 12.4. a 13.4. sa v Auréliu - Zážitkovom centre konali celoslovenské preteky autíčok na vodíkový pohon, ktoré usporiadala SEA - Agentúra pre vzdelávanie a vedu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

Našu školu reprezentovali žiaci Alexandra Holečková 2.ME, Natália Marková 2.TI, Márk Vida 3.MPSA, Adam Čalava 1.MPSA a Samuel Čalava 4.MPS. Žiaci preukázali svoju technickú zdatnosť, zručnosť a šikovnosť. V celoslovenskej konkurencii uspeli žiaci na peknom 5. mieste.

Viac...

Deň otvorených dverí 

Dňa 28. februára 2023 sa otvorili brány pre záujemcov a zvedavcov  o našu školu. Pripravili sme im bohatý program (modelovanie na 3D tlačiarňach, súťaže v lego autíčkach, elektrické a vodíkové autíčka, prezentácia ZSE a.s.) spojený s prehliadkou priestorov školy.

Navštívilo nás viac ako 70 žiakov základných škôl v doprovode svojich rodičov, ktorí sa veľmi živo zaujímali o všetky aktivity školy a študijné odbory. Počas dňa sa mohli zvedavci pripojiť aj online, kde mali možnosť komunikovať s pedagógmi a žiakmi školy.

Veríme, že sme im pomohli v ich budúcej voľbe a v septembri 2023 sa znova uvidíme.

Viac...

Exkurzia
Osvienčim a Krakov

V dňoch 9. a 10. februára navštívili naši študenti v sprievode
Mgr. Hamarovej, Mgr. Tarabčákovej a Mgr. Tóthovej
pri príležitosti pamiatky obetí holokaustu a rasového násilia Poľsko,
z ktorého prinášame aj krátke zamyslenie.

Viac...

Verejné obstarávanie
na dodanie
potravinárskeho tovaru

Oznámenie o zámere uskutočniť verejné obstarávanie na dodanie potravinárskeho tovaru vo finančnom limite zákazka s nízkou hodnotou: Naša škola vykoná v dňoch 23. 1. 2023 až 27. 1. 2023 verejné obstarávanie na dodanie potravinárskeho tovaru.

Predmetom plnenia je:

1. Ovocie a zelenina.

2. Základné potraviny a mrazené výrobky.


Odovzdávanie
novej učebne 

28.6.2022 bola slávnostne odovzdaná do užívania
za prítomnosti zástupcov firmy Dell
a Bratislavského samosprávneho kraja učebňa č. 114.

Vďaka rozvíjajúcej sa spolupráci s našou školou sa firma  Dell rozhodla prerobiť pôvodnú učebňu na modernú triedu vybavenú najnovšími technológiami. Vymaľovali ju, kúpili nový nábytok a vybavili Dell systémami, ktoré žiakom pomôžu pri štúdiu. 

Firme DELL ďakujeme

Fotodokumentácia

Reportáž Dennik N


Prepájame vzdelávanie
s trhom práce 

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave bol 12. januára 2023 slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie. Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja.

Tlačová správa

Bratislavský kraj.sk

Bratislavské noviny

Reportáž TA3

Reportáž TV JOJ

Foto

Imatrikulácie

20. 12. 2022 sa na škole konali pre žiakov prvých ročníkov imatrikulácie. Úvod patril kultúrnemu programu a potom žiaci predviedli svoju zdatnosť a šikovnosť. Na záver tejto slávnosti zložili sľub a obdržali imatrikulačné stužky.

Viac...

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 8. decembra (štvrtok) o 15:00 v kmeňových triedach.

Župné vianočné trhy

Príďte na vianočnú kapustnicu, kúpte si rybu či vianočný darček z dielne domovov sociálnych služieb a stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Vianočné koledy a piesne v podaní študentov Hudobného konzervatória obohatí bohatý kultúrny a divadelný program pre deti.

Viac...

Stužková

19. november sa stal pre našich budúcich maturantov peknou príležitosťou pripraviť stužkovú slávnosť ako poďakovanie svojim rodičom za ich trpezlivosť a výchovu. Nemálo vďaky sa ušlo aj našim vyučujúcim a vedeniu školy, v atmosfére skvelej zábavy, pohostenia a hudby.

Vážime si Vašu priazeň, želáme všetko dobré a držíme Vám palce!

Viac...

Súťaž
odborných vedomostí
v Nižnej

Adam Marian Verníček  (III.ME) a Filip Kapsz (VI.ME)

Pod vedením m.o.v. Františka Cedulu sa zúčastnili  15.novembra 2022  XVI.ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností so zameraním na oblasť silnoprúdovej techniky v Nižnej.

Súťažiacim gratulujeme k umiestneniu.

Viac...

Informatická súťaž

Dňa 10.11.2022 sa  naši študenti zúčastnili celoslovenskej súťaže v informatike.
Aj v 16. ročníku sme mali na škole víťazov:

1. miesto: Šimon Gajanec a Martin Valent (percentil 92,23)
2. miesto: Leoš Czinege (percentil 89,09)
3. miesto: Tomáš Synák (percentil 79,03)

Gratulujeme!

Trenčianske
robotické dni

Dňa 10.11.2022 sme sa zúčastnili súťaže Trenčianske robotické dni, kde sme sa zapojili do dvoch súťažných kategórií, Follower Easy a Follower Har.

Viac...

Celoslovenské preteky RC modelov áut 

Dňa 5.11.2022 sa  žiaci  Mark Vida (3.MPSB), Samuel Čalava (4.MPS) , Adam Čalava (1.MPSA)  spolu s vedúcou krúžku Bc. Valovičovou zúčastnili pretekov vodíkových autíčok vo Zvolene.

Túto súťaž poriadala Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene. Žiaci sa umiestnili na peknom 7. mieste.

Viac...

Vzdělání
a řemeslo 2022

V dňoch 2.11. 5.11.2022 sme sa zúčastnili  na pozvanie SOŠE COP v Hlubokej n/V celoštátnej školskej výstavy “Vzdělání a řemeslo 2022“, kde sme sa prezentovali ako škola na výstavisku v Č. Budejoviciach s  medzinárodnou spoluprácou pri výmenných stážach so štyrmi partnerskými školami.

Súčasťou boli aj spoločné jednania o výmenných stážach v tomto školskom roku a konferencia o energetike

Viac...

Deň župných škôl

Stredné školy v pôsobnosti bratislavského kraja sa po roku opäť odprezentujú. Cieľom akcie je podať žiakom deviatych ročníkov pomocnú ruku a uľahčiť im rozhodovanie pred podávaním prihlášok na stredné školy. Podujatie sa bude konať 7. októbra v nákupnom centre Bory Mall.

Viac...

Náhradné a opravné maturitné skúšky 

budú 21.  septembra 2022 (streda):
Slovenský jazyk a literatúra  o 8.00.hod., TČOZ od 9.00 hod

a 22.  septembra 2022tvrtok):
Anglický jazyk od 8.00 hod. 

Oznámenie o vyhlásení
súťaže na bufet

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže
je prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorý je zverený do správy vyhlasovateľovi.

Viac...

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 9. septembra o 15:00 v jedálni školy.
Následne sa rodičia v sprievode triednych presunú do kmeňových tried.

Otvorenie školského roka 2022/23

Zahájenie školského roka sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022.

Nástup žiakov je nasledujúci:

Pri nástupe je potrebné predložiť svojim triednym
vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19
(alebo ho odoslať prostredníctvom agendy Edupage).

Prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin a veľa úspechov v štúdiu.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie
o vyhlásení súťaže

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže
je prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorý je zverený do správy vyhlasovateľovi.

Viac...

Varovanie ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nekontrolovaným a nadmerným užívaním paracetamolu.

Viac...

Festival energie

Žiaci našej školy sa zúčastnili prezentácie našej školy na akcii,
ktorú usporiadala ZSE pod názvom
FESTIVAL ENERGIE v Piešťanoch dňa 24.6.2022.

S našou elektrickou formulou sme získali
v kategórii cena sympatie tretie miesto.

Biliardový
turnaj na škole

1. miesto: Roland Reinold, 3.mei
2. miesto: Adam Kráľovič, 2.mpsa
3. miesto: Peter Hollý, 3.me

Komisionálne
skúšky

Z predmetu TSV prebehnú dňa 25.8.2022 od 9:00 hod
Z ostatných predmetov dňa 26.8.2022 od 8:00 hod.

Erasmus Hluboká nad Vltavou 5.6._18.6.2022.pdf

Výmenná stáž

V dňoch 5.6. - 18.6.2022 sa 3 žiaci II. ME a 3 žiaci II. MPSA zúčastnili výmennej stáže v meste Hlboká nad Vltavou cez projekt Erasmus+
pod vedením majstrov odborného výcviku
Mgr. Jozefa Péka a Mgr. Mareka Ivana.Oddelenie školstva BSK ďakuje všetkým študentom za účasť na oceňovaní najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022. Medzi ocenenými nechýbala ani naša škola.

Preteky
GreenPower

Naši žiaci sa zúčastnili dňa 11. 6. na pretekoch GreenPower Slovensko
v Dlhej pri Trnave, kde sa umiestnili na 3. mieste.

Viac...


Školské kolo
online šachu

1. miesto: Samuel Zvardoň, 3.mps
2. miesto: Oliver Kuchťák, 3.mei
3. miesto: Martin Masný, 1.mpsb


Antigénové samotesty
pre šk. rok 2022/2023 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Viac...

Strata pečiatky školy

Dňa 23.05.2022 bola oznámená strata pečiatky školy,

text pečiatky:  Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava,-1 ,  (modrá farba, obdĺžnikový tvar).

Stredná odborná škola informačných technológií oznamuje, že stratená pečiatka stráca platnosť dňom 23.05.2022 . Prípadné zneužitie tejto pečiatky prosíme bezodkladne oznámiť na sekretariát alebo vedenie školy.

Harmonogram
maturitnej skúšky 

Slávnostná zahájenie ústnej formy internej časti MS
bude 30. mája 2022 o 7.30 hod. v jedálni školy.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení
bude 3. júna 2022 o 11.00 hod., taktiež v školskej jedálni.

Viac...

IT Fitness test 2022

Počas mája naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Gabriel Pajchl – 1.mpsb, 100.0% (1h:19m:47s)
2. miesto: Tomáš Synák 1.mpsa, 88.0% (0h:59m:17s)
3. miesto: Filip Dovály 2.mpsb, 84.0% (1h:12m:39s)

Víťazom srdečne blahoželáme!

Študentský parlament 

spolu so žiakmi a koordinátorkou Bc. Carmen Valovičovou
sa rozhodli skrášliť okolie školy a v termíne 16. – 19.mája
upravili átrium školského areálu.

Viac...

Maturitná skúška

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
prebehne 16. a 17. mája 2022 podľa harmonogramu
a zloženia členov jednotlivých komisií nasledovne:

2697 K mechanik elektrotechnik (IV.ME)

2682 K mechanik počítačových sietí (IV. MPS)

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií (IV.TI)

Preteky RC
vodíkových áut

3. a 4.mája 2022 sa naši žiaci zúčastnili
celoslovenských pretekov RC vodíkových áut v Bratislave.
Umiestnili sa na 4. mieste a v kategórií dizajn získali 1. miesto.

Viac...

Výmenný pobyt

našich žiakov druhého a tretieho ročníka odboru mechanik počítačových sietí s partnerskou Střední školou teleinformatiky Ostrava-Poruba v dňoch 13.-26. marca 2022 pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefa Péka v rámci projektu Erasmus+

Viac...

Školské kolo SOČ 

Zapojením svojich projektov do  Stredoškolskej odbornej činnosti sa aj naši študenti presvedčili o tom, že od nápadu až po jeho realizáciu je veľa námahy. No dokázali nám, že  výsledky stoja za to.

1. miesto: Peter Krútil, 1.mpsb (Herný automat)
2. miesto: Adrián Stacha, 3.ti (Dron a jeho využitie)
3. miesto: Viliam Mlynek, 3.mps (CNC klávesnica)

Víťazné projekty postupujú na krajské kolo a taktiež budú zapojené do celoslovenskej súťaže Junior internet.
Blahoželáme!

Viac...

Počty žiakov do prvých ročníkov

Termíny konania prijímacích skúšok:

I. termín:    2 . – 3. máj 2022 (pondelok, utorok)

II. termín:  9. – 10.  máj 2022 (pondelok, utorok)

termín prijímacích skúšok (druhé kolo): 21.6.2022.


Študenti 

maturitných tried mali v našich priestoroch možnosť 9. februára  absolvovať  prednášku Ing. Romana Hrušku, LL.M., MBA z Paneurópskej vysokej školy na tému: Tvorba úspešnej webstránky alebo eshopu

Spolu úspešnejší

Do tohto projektu sme sa zapojili v období október – december 2021  a s projektom doučovania pokračujeme aj v tomto roku – od 17. januára do 17. júna 2022.

Jeho úlohou je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili počas pandémie. 

Viac...

Ocenenie MH SR 

 Našu školu v SOČ mimo iných reprezentovali aj študenti 4. MPS triedy, Martin Bagačka a Roman Štofa, ktorí vytvorili unikátny projekt, webstránku Electrum. Ich práca zaujala aj ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré ocenilo prínos tohto projektu a našich študentov odmenilo čestným diplomom a vecnými cenami.   Viac...

Pravda o drogách

V dňoch 11. 1. a 14. 1. 2022 sa uskutočnili prednášky „Pravda o drogách“, kde sa žiaci dozvedeli o škodlivosti drog a dostali netradičný pohľad na túto tému. Žiaci po skončení mohli zhodnotiť prednášku, čo sa im veľmi páčilo.

Viac...

Kalokagatia

Naša škola sa prihlásila do tohto projektu, organizovaného v spolupráci s BSK. Zučastnilo sa ho 65 žiakov našej školy, najlepši z nich bol Hollý Peter, 3.ME, ktorý obsadil druhé miesto z cca 400 učastníkov vrámci Bratislavského kraja.   Viac...

Deň otvorených dverí

bude online, 23. novembra, od 8.00 hod. do 15.00 hod.

SELFIE - Objavujeme digitálny potenciál svojej školy

SELFIE je bezplatný online nástroj, ktorý školám pomáha posudzovať, ako využívajú digitálne technológie na inovatívne a účinné vzdelávanie. Pomocou SELFIE môžu školy získať obraz o svojej situácii, pokiaľ ide o používanie digitálnych technológií, a to na základe názorov učiteľov, študentov a vedúcich pracovníkov školy. 

Imatrikulácie

prvákov sa uskutočnia dňa 12. novembra po veľkej prestávke.

Deň župných škôl

prebehol v piatok 8. 10. 2021 na druhom poschodí obchodno-nákupného centra Nivy. Predstavilo sa viac, ako päťdesiat stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja. My sme samozrejme nechýbali.

Viac ...

Prezentácia na základných školách

V rámci upevňovania dobrých vzťahov s našimi partnerskými školami sa kolegovia Ing. Florián Danko a Ing. Peter Rybár podujali priblížiť našu školu žiakom deviatych ročníkov ZŠ. O atraktívne pokusy a technologické vymoženosti z nášho portfólia bol veľký záujem. O tom svedčia aj prihlášky na krúžky, ktoré organizujeme špeciálne pre nich.

Viac ...

Otvorenie školského roka 2021/2022

Zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021.

Nástup žiakov je nasledujúci:

Žiaci musia mať rúška, musia si zmerať teplotu pri vstupe do budovy a musia priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

Prajeme Vám príjemný zbytok prázdnin a úspechov v štúdiu.
Tešíme sa na Vás!

IT Fitness test 2021

Posledný májový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Filip Dovály – 1.mpsb, 84.0% (1h:27m:37s)
2. miesto: Nicolas Droppa – 3.mps, 80.0% (4h:02m:26s)
3. miesto: Adam Kráľovič – 1.mpsa, 68.0% (1h:12m:08s)

Víťazom srdečne blahoželáme!

70 rokov školy

Tento rok sme slávnostne oslávili okrúhle 70-te jubileum založenia našej školy. Nahliadnite s nami do okamihov, ktorými sme si tento veľký medzník pripomenuli aj v spoločnosti významných osobností, ktoré prijali pozvanie na slávnostnú recepciu.

Viac ...

Rekonštrukcia a modernizácia šatní
a sociálnych zariadení

Okrem dištančného vzdelávania sa vytvára priestor na školách aj v iných oblastiach ako školu posunúť dopredu. My sme sa rozhodli okrem prípravy študijných materiálov a videí a drobných opráv modernizovať šatne a sociálne zariadenia pri telocvični, nakoľko už nespĺňali požiadavky dnešnej doby . Prvé obrázky naznačujú, že sa jedná o komplexnú rekonštrukciu.

Veríme, že sa nám to podarí v priebehu mesiaca marec a do spustenia plnej prevádzky školy to bude hotové. Fotky po dokončení rekonštrukcii určite zverejníme. Bude to ďalší príspevok k zvyšovaniu úrovne našej školy, kde chceme ,aby sa žiaci v nej komfortne cítili.


Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2021

Termín: 31. 05. 2021 – 01. 06. 2021

Slávnostné ukončenie štúdia a odovzdávanie vysvedčení:
04. 06. 2021 o 10.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.


Koniec školského roka

Koniec školského roka sa neodmysliteľne spája aj s výletmi do prírody. Aspoň malý pohľad na jeden z nich a ako to tento rok vyzeralo pri výlete na Železnú studničku a Kolibu. 

Prijímacie skúšky 2021 – II.kolo

Oznamujeme Vám, že II. kolo prijímacích skúšok do všetkých ponúkaných odborov sa koná v utorok 22. 6. 2021 od 8.00 hod.

Prihlášky zasielajte do 6. 6. 2021.

Prijímacia skúška pozostáva z testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Výsledky budú zverejnené na stránke školy a na vchodových dverách školy (žiak sa nájde podľa prideleného kódu)

Rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania budú doručené zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy EduPage alebo poštou.

Rodičia zašlú potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. (Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy).

Deň otvorených dverí 

Chceš mať zaujímavú prácu? Kvalifikovane ťa pripravíme.

Tak znie pozvanie na Deň otvorených dverí na SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1, ktorý sa koná pre záujemcov o štúdium.

Dôvody, prečo študovať u nás: