Čo je u nás
nové
?


Deň župných škôl

Stredné školy v pôsobnosti bratislavského kraja sa po roku opäť odprezentujú. Cieľom akcie je podať žiakom deviatych ročníkov pomocnú ruku a uľahčiť im rozhodovanie pred podávaním prihlášok na stredné školy. Podujatie sa bude konať 7. októbra v nákupnom centre Bory Mall.

Náhradné a opravné maturitné skúšky

budú 21. septembra 2022 (streda):
Slovenský jazyk a literatúra o 8.00.hod., TČOZ od 9.00 hod

a
22. septembra 2022tvrtok):
Anglický jazyk od 8.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení
súťaže na bufet

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže
je prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorý je zverený do správy vyhlasovateľovi.

Viac...

Triedny aktív ZRPŠ

sa uskutoční dňa 9. septembra o 15:00 v jedálni školy.
Následne sa rodičia v sprievode triednych
presunú do kmeňových tried.

Otvorenie školského roka 2022/23

Zahájenie školského roka sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022.

Nástup žiakov je nasledujúci:

 • pre 2., 3. a 4. ročník o 8:00 hod. v kmeňových triedach

 • pre prvé ročníky o 9:00 hod. v jedálni školy.

Pri nástupe je potrebné predložiť svojim triednym
vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19
(alebo ho odoslať prostredníctvom agendy Edupage).

Prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin a veľa úspechov v štúdiu.
Tešíme sa na Vás!

Oznámenie
o vyhlásení súťaže

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže
je prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorý je zverený do správy vyhlasovateľovi.

Viac...

Varovanie ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nekontrolovaným a nadmerným užívaním paracetamolu.

Viac...

Festival energie

Žiaci našej školy sa zúčastnili prezentácie našej školy na akcii,
ktorú usporiadala ZSE pod názvom
FESTIVAL ENERGIE v Piešťanoch dňa 24.6.2022.

S našou elektrickou formulou sme získali
v kategórii cena sympatie
tretie miesto.

Biliardový
turnaj na škole

1. miesto: Roland Reinold, 3.mei
2. miesto:
Adam Kráľovič, 2.mpsa
3. miesto:
Peter Hollý, 3.me

Komisionálne
skúšky

Z predmetu TSV prebehnú dňa 25.8.2022 od 9:00 hod
Z ostatných predmetov dňa
26.8.2022 od 8:00 hod.

Erasmus Hluboká nad Vltavou 5.6._18.6.2022.pdf

Výmenná stáž

V dňoch 5.6. - 18.6.2022 sa 3 žiaci II. ME a 3 žiaci II. MPSA zúčastnili výmennej stáže v meste Hlboká nad Vltavou cez projekt Erasmus+
pod vedením majstrov odborného výcviku
Mgr. Jozefa Péka a Mgr. Mareka Ivana.Oddelenie školstva BSK ďakuje všetkým študentom za účasť na oceňovaní najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022. Medzi ocenenými nechýbala ani naša škola.

Preteky
GreenPower

Naši žiaci sa zúčastnili dňa 11. 6. na pretekoch GreenPower Slovensko
v Dlhej pri Trnave, kde sa umiestnili na 3. mieste.

Viac...


Školské kolo
online šachu

1. miesto: Samuel Zvardoň, 3.mps
2. miesto:
Oliver Kuchťák, 3.mei
3. miesto:
Martin Masný, 1.mpsb


Antigénové samotesty
pre šk. rok 2022/2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Viac...

Strata pečiatky školy

Dňa 23.05.2022 bola oznámená strata pečiatky školy,

text pečiatky: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava,-1 , (modrá farba, obdĺžnikový tvar).

Stredná odborná škola informačných technológií oznamuje, že stratená pečiatka stráca platnosť dňom 23.05.2022 . Prípadné zneužitie tejto pečiatky prosíme bezodkladne oznámiť na sekretariát alebo vedenie školy.

Harmonogram
maturitnej skúšky

Slávnostná zahájenie ústnej formy internej časti MS
bude 30. mája 2022 o 7.30 hod. v jedálni školy.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení
bude 3. júna 2022 o 11.00 hod., taktiež v školskej jedálni.

Viac...

IT Fitness test 2022

Počas mája naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Gabriel Pajchl – 1.mpsb, 100.0% (1h:19m:47s)
2. miesto:
Tomáš Synák 1.mpsa, 88.0% (0h:59m:17s)
3. miesto:
Filip Dovály 2.mpsb, 84.0% (1h:12m:39s)

Víťazom srdečne blahoželáme!

Študentský parlament

spolu so žiakmi a koordinátorkou Bc. Carmen Valovičovou
sa rozhodli skrášliť okolie školy a v termíne 16. – 19.mája
upravili átrium školského areálu.

Viac...

Maturitná skúška

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
prebehne 16. a 17. mája 2022 podľa harmonogramu
a zloženia členov jednotlivých komisií nasledovne:

2697 K mechanik elektrotechnik (IV.ME)

2682 K mechanik počítačových sietí (IV. MPS)

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií (IV.TI)

Preteky RC
vodíkových áut

3. a 4.mája 2022 sa naši žiaci zúčastnili
celoslovenských pretekov RC vodíkových áut v Bratislave.
Umiestnili sa na 4. mieste a v kategórií dizajn získali 1. miesto.

Viac...

Výmenný pobyt

našich žiakov druhého a tretieho ročníka odboru mechanik počítačových sietí s partnerskou Střední školou teleinformatiky Ostrava-Poruba v dňoch 13.-26. marca 2022 pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefa Péka v rámci projektu Erasmus+

Viac...

Školské kolo SOČ

Zapojením svojich projektov do Stredoškolskej odbornej činnosti sa aj naši študenti presvedčili o tom, že od nápadu až po jeho realizáciu je veľa námahy. No dokázali nám, že výsledky stoja za to.

1. miesto: Peter Krútil, 1.mpsb (Herný automat)
2. miesto: Adrián Stacha, 3.ti (Dron a jeho využitie)
3. miesto: Viliam Mlynek, 3.mps (CNC klávesnica)

Víťazné projekty postupujú na krajské kolo a taktiež budú zapojené do celoslovenskej súťaže Junior internet.
Blahoželáme!

Viac...

Počty žiakov do prvých ročníkov

Termíny konania prijímacích skúšok:

I. termín: 2 . – 3. máj 2022 (pondelok, utorok)

II. termín: 9. – 10. máj 2022 (pondelok, utorok)

termín prijímacích skúšok (druhé kolo): 21.6.2022.


Študenti

maturitných tried mali v našich priestoroch možnosť 9. februára absolvovať prednášku Ing. Romana Hrušku, LL.M., MBA z Paneurópskej vysokej školy na tému: Tvorba úspešnej webstránky alebo eshopu

Spolu úspešnejší

Do tohto projektu sme sa zapojili v období október – december 2021 a s projektom doučovania pokračujeme aj v tomto roku – od 17. januára do 17. júna 2022.

Jeho úlohou je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili počas pandémie.

Viac...

Ocenenie MH SR

Našu školu v SOČ mimo iných reprezentovali aj študenti 4. MPS triedy, Martin Bagačka a Roman Štofa, ktorí vytvorili unikátny projekt, webstránku Electrum. Ich práca zaujala aj ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré ocenilo prínos tohto projektu a našich študentov odmenilo čestným diplomom a vecnými cenami. Viac...

Pravda o drogách

V dňoch 11. 1. a 14. 1. 2022 sa uskutočnili prednášky „Pravda o drogách“, kde sa žiaci dozvedeli o škodlivosti drog a dostali netradičný pohľad na túto tému. Žiaci po skončení mohli zhodnotiť prednášku, čo sa im veľmi páčilo.

Viac...

Kalokagatia

Naša škola sa prihlásila do tohto projektu, organizovaného v spolupráci s BSK. Zučastnilo sa ho 65 žiakov našej školy, najlepši z nich bol Hollý Peter, 3.ME, ktorý obsadil druhé miesto z cca 400 učastníkov vrámci Bratislavského kraja. Viac...

Deň otvorených dverí

bude online, 23. novembra, od 8.00 hod. do 15.00 hod.

SELFIE - Objavujeme digitálny potenciál svojej školy

SELFIE je bezplatný online nástroj, ktorý školám pomáha posudzovať, ako využívajú digitálne technológie na inovatívne a účinné vzdelávanie. Pomocou SELFIE môžu školy získať obraz o svojej situácii, pokiaľ ide o používanie digitálnych technológií, a to na základe názorov učiteľov, študentov a vedúcich pracovníkov školy.

Imatrikulácie

prvákov sa uskutočnia dňa 12. novembra po veľkej prestávke.

Deň župných škôl

prebehol v piatok 8. 10. 2021 na druhom poschodí obchodno-nákupného centra Nivy. Predstavilo sa viac, ako päťdesiat stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja. My sme samozrejme nechýbali.

Viac ...

Prezentácia na základných školách

V rámci upevňovania dobrých vzťahov s našimi partnerskými školami sa kolegovia Ing. Florián Danko a Ing. Peter Rybár podujali priblížiť našu školu žiakom deviatych ročníkov ZŠ. O atraktívne pokusy a technologické vymoženosti z nášho portfólia bol veľký záujem. O tom svedčia aj prihlášky na krúžky, ktoré organizujeme špeciálne pre nich.

Viac ...

Otvorenie školského roka 2021/2022

Zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021.

Nástup žiakov je nasledujúci:

 • pre 2, 3, 4 ročník o 8:00 hod v kmeňových triedach

 • pre prvé ročníky o 9:00 hod v jedálni školy.

Žiaci musia mať rúška, musia si zmerať teplotu pri vstupe do budovy a musia priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

Prajeme Vám príjemný zbytok prázdnin a úspechov v štúdiu.
Tešíme sa na Vás!

IT Fitness test 2021

Posledný májový týždeň naši študenti 1. – 3. ročníka absolvovali overovanie digitálnych zručností v celoslovenskom testovaní počítačovej gramotnosti. Každý zo zúčastnených obdržal od organizátora certifikát s podrobným popisom jeho úspechu.

Výsledky školského kola:

1. miesto: Filip Dovály – 1.mpsb, 84.0% (1h:27m:37s)
2. miesto: Nicolas Droppa
– 3.mps, 80.0% (4h:02m:26s)
3. miesto: Adam Kráľovič
– 1.mpsa, 68.0% (1h:12m:08s)

Víťazom srdečne blahoželáme!

70 rokov školy

Tento rok sme slávnostne oslávili okrúhle 70-te jubileum založenia našej školy. Nahliadnite s nami do okamihov, ktorými sme si tento veľký medzník pripomenuli aj v spoločnosti významných osobností, ktoré prijali pozvanie na slávnostnú recepciu.

Viac ...

Rekonštrukcia a modernizácia šatní
a sociálnych zariadení

Okrem dištančného vzdelávania sa vytvára priestor na školách aj v iných oblastiach ako školu posunúť dopredu. My sme sa rozhodli okrem prípravy študijných materiálov a videí a drobných opráv modernizovať šatne a sociálne zariadenia pri telocvični, nakoľko už nespĺňali požiadavky dnešnej doby . Prvé obrázky naznačujú, že sa jedná o komplexnú rekonštrukciu.

Veríme, že sa nám to podarí v priebehu mesiaca marec a do spustenia plnej prevádzky školy to bude hotové. Fotky po dokončení rekonštrukcii určite zverejníme. Bude to ďalší príspevok k zvyšovaniu úrovne našej školy, kde chceme ,aby sa žiaci v nej komfortne cítili.


Harmonogram internej časti maturitných skúšok 2021

Termín: 31. 05. 2021 – 01. 06. 2021

Slávnostné ukončenie štúdia a odovzdávanie vysvedčení:
04. 06. 2021 o 10.00 hod. v školskej jedálni.

Harmonogram pre jednotlivé dni a predmety je TU.


Koniec školského roka

Koniec školského roka sa neodmysliteľne spája aj s výletmi do prírody. Aspoň malý pohľad na jeden z nich a ako to tento rok vyzeralo pri výlete na Železnú studničku a Kolibu.

Prijímacie skúšky 2021 – II.kolo

Oznamujeme Vám, že II. kolo prijímacích skúšok do všetkých ponúkaných odborov sa koná v utorok 22. 6. 2021 od 8.00 hod.

Prihlášky zasielajte do 6. 6. 2021.

Prijímacia skúška pozostáva z testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Výsledky budú zverejnené na stránke školy a na vchodových dverách školy (žiak sa nájde podľa prideleného kódu)

Rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania budú doručené zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy EduPage alebo poštou.

Rodičia zašlú potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. (Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy).

Deň otvorených dverí

Chceš mať zaujímavú prácu? Kvalifikovane ťa pripravíme.

Tak znie pozvanie na Deň otvorených dverí na SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1, ktorý sa koná pre záujemcov o štúdium.

Dôvody, prečo študovať u nás:

 • atraktívny a zaujímavý školský vzdelávací program

 • absolventi školy sú požadovaní na trhu práce (nadpriemerné mzdové ohodnotenie)

 • výborné študijné podmienky (dobre vybavené dielne v škole, odborný výcvik priamo vo firmách)

 • atraktívne mimoškolské aktivity (moderná posilňovňa, telocvičňa, tenisový kurt, pohybové štúdio s audiovizuálnou technikou),

 • Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou, Střední průmyslová škola a Střední odborné učilište Pelhřimov

 • Střední škola teleinformatiky Ostrava,

 • výhodné ubytovacie a stravovacie podmienky (za bezkonkurenčné ceny priamo v školskom areáli),

 • lyžiarsky a plavecký kurz v Taliansku,

 • spolupráca so Zväzom elektrotechnického priemyslu a budúcimi zamestnávateľmi absolventov,

 • lyžiarske centrum – zapožičiavanie lyžiarskej výstroje pre žiakov školy,