Leonardo
da Vinci

Program celoživotného vzdelávania 2007-2013 Leonardo da Vinci


MOBILITA


Piati žiaci štvrtého ročníka v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií a piati žiaci v študijnom odbore mechanici počítačových sietí Strednej odbornej školy informačných technológií v Bratislave v dňoch 09.09.2012 až 22.09.2012 sa zúčastnili projektu Leonardo da Vinci s partnerskou školou Střední škola teleinformatiky Ostrava.

Ich špecifickou prácou v oblasti telekomunikácií bolo v učebni elektrického merania zapojenie stavebnice Optel a Didactic, programovanie pomocou programu Karel a Java, príprava optického vlákna pre meranie ohybov, prepojenie a uloženie optického rozvádzača pomocou optických káblov, zmeranie a vypočítanie optickej trasy, oboznámenie sa s Cisco technológiou – prepojenie a nakonfigurovanie účastníkov pomocou počítača, v programe v Assembler naprogramovanie mikroprocesora a pripojenie modulu, ukončovanie a prepojovanie pomocou káblov.

Na záver svojich prác odprezentovali svoju pracovnú aj mimopracovnú činnosť počas pobytu vedeniu Střednej školy teleinformatiky Ostrava.

Skupinu sprevádzal majster odbornej výchovy Mgr. Jozef Pék, ktorý žiakov pri práci podporoval, usmerňoval a dohliadal na vykonanú prácu.

Partnerská Střední škola teleinformatiky Ostrava pod vedením pedagogických zamestnancov školy sa nám venovala aj v poobedňajšom čase a to exkurziami na Vyhliadkovú vežu, Hornické múzeum v Ostrave, Automobilové múzeum Tatra Kopřivnice, žiaci sa zúčastnili futbalového a volejbalové turnaja, zahrali si biliard, stolný tenis, zaplávali si v bazéne, boli na bowlingu a v kine na filmovom predstavení – Ve stínu, navštívili Vítkovické železiarne a Ostravský pivovar.