Gaming

Minecraft

Naša škola ponúka mnohé mimoškolské hráčske aktivity, medzi ktoré patrí aj oficiálny minecraftový server pre študentov.

IP: play.sositba.sk
MAPA: map.sositba.sk

Žiadosť o zápis na whitelist