Ubytovanie

Ubytovanie pre stredoškolákov

Školský internát
Hlinícka 1
831 52 Bratislava 34


mail: valovicova@sositba.sk

vybavuje: Bc. Carmen Valovičová

tel. kontakt: 02/44885001, kl. 140