Ubytovanie

Ubytovanie pre stredoškolákov

Školský internát
Hlinícka 1
831 52 Bratislava 34


mail: valovicova@sositba.sk

vybavuje: Bc. Carmen Valovičová

tel. kontakt: 02/44885001,  kl. 140Ubytovacie zariadenie pre verejnosť

Školský internát
Hlinícka 1
831 52 Bratislava 34

mail: ubytovanie@sositba.sk
vybavuje: Mgr. Iveta Péková
Stránkové dni: utorok a štvrtok od 17:00 do 19:00, mimo sviatkov


Ubytovanie – informácie