Greenteam
SOŠ IT

Naša škola sa zapojila do projektu Greenpower Slovensko a vybrala tím zo žiakov, ktorý musí do určitého termínu poskladať elektrickú motokáru z dielov od spoločnosti Greenpower.

Žiaci musia kompletne postaviť základnú konštrukciu, karosériu, elektroinštaláciu a spojazdniť motokáru. Žiaci musia trénovať a pripravovať sa na preteky, zisťovať problémy a riešiť ich.