Odvolanie
proti  rozhodnutiu
o  neprijatí

Informácia pre zákonných zástupcov.pdf